�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jablen dort z Thurgau

Autor: Jrgen Lebelt
Datum vyd�n�: 05.06.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3252

Do tuha vylehme zbyl blky. Mouku a blky stdav po stech pidvme do loutkov hmoty.
Vznikl tsto vlome do formy a zarovnme do hladka.
Jablka nakrjme a vlome na tsto a posypeme cukrem.

Co udlat, aby bylo tsto na pizzu (korpus) kupavé?
Nejdíve zhotovíme korpus, který ped úpravou musí zstat stále teplý. 
Vezmeme sýr parmazán, nastrouháme jej na jemno a korpus jím posypeme a polijeme rajatovým keupem. Docílíme tak nejenom jeho kupavosti, ale i píjemného aromatu.

Co udlat, aby zstala šlehaka déle v tuhém stavu?
Nkdy se dostáváme do problému, e šlehaka nechce dret poadovaný tvar, ztuova není zrovna po ruce, a výrobek musí být stj co stj hotov. Na tento problém nám postaí  pouhý elírovací cukr, kdy na dávku sladké šlehaky o objemu 200 ml, pidáme dv PL jeho mnoství.

Co udlat, aby se jablený kolá hezky lesknul?
Rozehejeme 3  PL jableného elé v menším hrnci a  dobe rozmícháme. S rozehátým elé poteme teplý kolá. Po zchladnutí posypeme kolá práškovým cukrem.

Jablený dort z Thurgau

Suroviny
100 g másla nebo margarinu
4 vejce
150  cukru
½ citronu (šáva i kra)
150 g mouky
sl
1 L prášku na peení
4 jablka (vtší kyselejší)
trochu mouky na vysypání formy

Postup
Rozpustíme tuk. Formu (24 cm) vymaeme tukem a vysypeme moukou. Vezmeme vejce a oddlíme bílek od loutku.
loutek a 125 g cukru dobe rozšleháme metlou do zpnní.
Zbylý tekutý tuk pomalu rozmícháme. Pidáme na jemno nastrouhanou citronovou kru a šávu a vše dkladn šleháme do tuší pny.
Pak vmícháme mouku, sl, a prášek na peení.
Do tuha vyšleháme zbylé bílky. Mouku a bílky stídav po ástech pidáváme do loutkové hmoty.
Vzniklé tsto vloíme do formy a zarovnáme do hladka.
Jablka nakrájíme a vloíme na tsto a posypeme cukrem.
V pedeháté troub na 200 °C (plyn – 3. stupe) peeme 40 minut.
Dort krájíme na dvanáct díl.
Jako doplnk lze doporuit vanilkovou omáku a vajený likér


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku