�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GELATO WORLD TOUR - sout v emesln zmrzlin

Autor: Gelato World Tour
Datum vyd�n�: 15.03.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3212

Premirov novinka v soutn oblasti, kter m svj sladk cl v nejuivanj letn poivatin ve zmrzlin.
Gelato World Tour m v esku premiru, kterou pod sv rozshl organizan kdla pibrala italsk spolenost Carpigiani.

 SOUT̎ O NEJLEPŠÍ EMESLNOU ZMRZLINU V R

Premiérová novinka v soutní oblasti, která má svj sladký cíl v nejuivanjší letní poivatin ve zmrzlin.
Gelato World Tour má ji svou 4. reprízu, ale v kraji tuzemských luh a háj se jedná o premiéru, kterou pod svá rozsáhlá organizaní kídla pibral italský organizátor, spolenost Carpigiani.
V eské soutní produkci v podob národního kola se vdí role ujme brnnská obchodní spolenost EISKON, mající ve své profesní náplni kompletní vybavení kaváren a cukráren a prodej zmrzlinových stroj a smsí.
Termín poádání vrcholového cukráského klání je uren pro úterní den 28. bezna 2017 v prostorách spolenosti Almeco v Úvalech u Prahy ve Škvorecké ulici.
Avšak samotné vrcholové zmrzlináské klání nebude závrenou tekou poadu, protoe celá soutní akce bude mít v druhém dni pokraování ve zmrzlináské výukové osvt pod taktovkou GELATO UNIVERSITY CARPIGIANI.

Soutní pravidla obnášejí sexteto bod, je budou soutící provázet:

1 - Kadý soutící vyrobí 1 druh libovolné zmrzliny dle vlastní receptury
2 - K dispozici bude úastníkm nejmodernjší technologie Carpigiani a technolog z Carpigiani Gelato University
3 - Limit pro výrobu zmrzliny je 30 minut
4 - Sout bude hodnocena nezávislími arbitry z ad zmrzlináských odborník a noviná z oboru gastronomie
5 - Kritéria hodnocení: 50% chu, 30% struktura, 20% prezentace ve vitrín
6 - Dva nejúspšnjší soutící se zúastní evropského finále v italské Bologni ve dnech 24. -25.6. 2017

Evropský soutní program pro rok 2017 zahrnuje 4 národní kola, kdy ji dva podniky probhly, a to v Belgii a Holandsku, tetí soutní národní duel se uskutení v Praze, s místem konání v Úvalech a poslední stet z letošního evropského cukráského kvarteta bude píslušet Nové Gorici ve Slovinsku. Potud národní pohárová kola a evropský finálový souboj se uskutení v termínu 24. a 25. ervna v Italské Boloni. 
Na starém kontinentu pak dojde k vrcholovému svtovému stetnutí v záíjovém msíci a tento nejvyšší zmrzlináská kóta se bude nacházet v mekce cukráských a zmrzlináských veletrh v Rimini.
Cukrá.cz bude jak pítomen, tak i tlumoníkem zpráv ze všech stedobod zmrzlináského svta GELATO WORLD TOUR!

 


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku