�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


V em tkv tajemstv chuti okoldy?

Autor: Vladimr Bican
Datum vyd�n�: 14.12.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3199

okolda je pro lidsk chuov orgny velikm vbidlem, nap tomu, e jej zkladn surovina, kakaov boby, se vbec dnm chuovm poitkem nevyznauj. Jsou hok. To co ns na okold lk, je ve sv podstat soubor chemickch proces,.

okoláda je pro lidské chuové orgány velikým vábidlem, napí tomu, e její základní surovina, kakaové boby, se vbec ádným chuovým poitkem nevyznaují. Jsou hoké. To co nás na okolád láká, je ve své podstat soubor chemických proces, jich bylo dosaeno bhem nkolika století výzkumu, této dnes populární pochutiny. Je to v základní mluv pedevším kombinace kakaa, cukru a tuku. Samotné kakaové boby nemohou k chuové nirván být nápomocny, protoe jsou pouze hoké. To ovšem na první kousnutí. Samotná podstata tkví v nem jiném. Je to v úprav a kombinaci se zmínnými písadami.
Na úkonu vzniku chuti, vn a barvy se výraznou mrou podílí tzv. Maillardova rekce, kdy se jedná o tepelný proces se surovinou, v nm se vznikají zmínné vlastnosti. V pípad okolády je to praení kakaových bob pi nm dochází ke vzniku kakaového aroma, majícího více ne 400 chuových poloek.
Bez cukru a tuku by ovšem okoláda nechutnala. Hoká obsahuje vedle 60 procent kakaové hmoty, 40 procent cukru, ale ádné kakaové máslo, stejn tak i mléný produkt.
Mléná okoláda se v základu vyznauje obsahem 35 procenty cukru, ale u s pímsí 10 procent kakaového másla, 25 procenty mléné pímsi a pouze 30 procenty kakaa. okoláda prost nebývá stejná, a to e nám kadému chutná jiný druh, je odvislé od  senzorických vjem kadého jednotlivce.

Bílý okoládový krém

Suroviny pro 4 osoby

200 g bílé okolády
500 ml smetany
100 g velího medu (tekutého)
okoládové hobliny na zdobení

Postup
okoládu rozlámeme na na kousky. Polovinu smetany a med zahejeme na pánvi, ale nenecháme vait! Pánev stáhneme z ohn. Pidáme okoládu a mícháme a do jejího rozpuštní. Vzniklý krém vloíme do ledniky a necháme zcela zchladnout. Pak krém mícháme tak dlouho a dojde k jeho ztuhnutí. Zbylou smetanu ušleháme do ztuhnutí a pidáme do krému, kdy sms dobe rozmícháme. Dozdobíme okoládovými hoblinami a v chladném stavu servírujeme.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku