�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


VROBNKY CHEF (KRMY, POLEVY, TSTA ATD.)

Autor: CESK a.s.
Datum vyd�n�: 26.04.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3174

FRIGOMAT CHEF jsou univerzln stroje uren do gastronomickch a cukrskch provoz.
Maj vestrann vyuit: chlad, va, emulguj, pasterizuj, samozejm i konzervuj dle modernch hygienickch pedpis.

fiogf49gjkf0d

ZVEME VS NA UKZKY PRCE S VROBNKY CHEF (KRMY, POLEVY, TSTA ATD.) - VALY U PRAHY
 

FRIGOMAT CHEF jsou univerzln stroje uren do gastronomickch a cukrskch provoz.
Tyto stroje maj vestrann vyuit: chlad, va, emulguj, pasterizuj, samozejm i konzervuj dle modernch
hygienickch pedpis. Vlastnost stroj Frigomat CHEF je e zbru a kla monost, jak gastronomick
speciality s nimi pipravte. Dky tomu dothnete vrobu polev, pudingu, okoldy, zmrzliny a dalch kulinskch
specialit k dokonalosti.

PIJTE SE PESVDIT NA VLASTN OI 

KDE: v sdle firmy ALMECO v valech u Prahy (adresa)
KDY: Ji tento ptek 29. 4. 2016, od 10:00 - 16:00.

A CESK a.s. pod rovn obdobn kurz v BRN - MALOMICCH 
v SHOWROOMU , Jarn 1058/44i v termnu steda 4. 5. 2016, od 10:00 - 16:00.

Firma CESK pro vs pipravila prci a vsledky s vrobnky CHEF. Kapacita je omezena,
prosm rezervujte si sv msto na telefonnm sle  + 420 777 745 949 nebo
e-mailov adrese cerny@cesk.cz do tvrtka 28. 4. 2019 do 14:00.

Na akci pedstavme stroje


CHEF 12 LCD, svoj men kapacitou je vhodn pro men podniky a cukrrny, bhem jednoho cyklu v nm pipravte a 12 kg vrobku.
Minimln hmotnost npln je pak 3 kg, proto ho vyuijete i nap. pi pprav erstv domc zmrzliny.

Krom pedvdnch stroj ve firm ALMECO si mete na internetu prohldnout i dal stroje CHEF, nebo se ozvat tmu firmy CESK s dalmi dotazy:
O nco vtm zstupcem cukrskch stroj a paster je CHEF 30 LCD. Funkcemi se neli od svho menho kolegy, za cyklus vak zvldne pipravit a 30 kg produktu. Obrovskou kapacitu 60 kg npln m pak obr CHEF 60 LCD, kter doporuujeme pedevm pro velk provozy, zvodn stravovn a cukrsk velkovroby.

Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku