�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


MORAVSK cukrsk POHR - Bzenec 2016/ - 3.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 18.03.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3154

Michaela Schneiderov z SGHL Bzenec byla tou tet do party, kter vystoupila na Moravskm pohru ve Bzenci roku 2016 na stupn vtz. Svj nejvt bodov zisk nasbrala v Prezentaci a Psemn pprav.

fiogf49gjkf0d

Ji jsem psal dve o tom, e Moravsk pohr se dostval do stereotypn pozice.
A loskho roku byla pozmnna zadvac pravidla, kdy se tato sout zaala hodnotit ve tech disciplnch, ktermi byly Dekoran vrobek - Slavnostn dort - Dezert. Zamlen zmr se ukzal jako produktivn a pro leton rok pibyla jet navc Prezentace a Psemn pprava. A prv tento soubor rozenho hodnotcho nhledu umouje "proukn" kadho jednotlivce od a do zet. To ze strany jedn. A z t druh to pin pro soutc monost se projevit nejenom v plnm rozsahu, ale  rozen spektrum hodnotcch kritri me dotynmu pomoci v tom ppad, e se mu v jedn displn nezada, tak m monost dorovnat tento propad v jin sti hodnocen. Lze tak pedpokldat, e hodnotc legislativ bylo uinno zadost, a e objektivita se posunula alespo o jednu dal pku nahoru.

Michaela Schneiderov z SGHL Bzenec byla tou tet do party, kter vystoupila na Moravskm pohru ve Bzenci roku 2016 na stupn vtz. Svj nejvt bodov zisk  nasbrala v Prezentaci a psemn pprav. U Michaely stly pi tvorb sudiky, z nich ta zl j shodila pracn vytvoenou kompozici a se j tajit dech nad dlem zkzy. Ta hodn sudika j pomohla dt opt ve do podku a do t mry, e se j podailo obsadit tet msto.

14. ronk Moravskho pohru je za nmi a lze ci: Na souvrati obra! A my se za rok vrtme zpt do msta, kde byl pohr poprv zorganizovn, tedy do Brna. Leton report byla z m strany pomrn oezan, protoe jsem byl zaneprzdnn jinmi povinnostmi. Pesto jsem na dost poadatele soute do Bzence z Brna doslovn na otoku pijel, ale sm se za to na sebe zlobm. Striktn soudru..., tedy dnes ji pan uitelka v dleit funkci, mn nehodlala umonit pohled do zkulis soute, tak potebn a vude bn pro piblen detailnho zkulis.
Ale chpu, protoe funkce nebo uniforma dok s lovkem udlat zzraky. Teba to bude v dalm ronku MORAVSKHO cukrskho POHRU lep.
Take jsem nic nevidl, neslyel, ale telefonick spojen s pedsedkyn soute Elikou Dernerovou mn umonilo alespo piblen uritho konkrtna, kter tmto vyslovuji sv podkovn.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku