�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


MORAVSK cukrsk POHR - Bzenec 2016/ - 2.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 16.03.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3153

Denisa zabodovala vysoko v kategorie dekoranho vrobku, v nm svj zisk navila a na hodnotu 95.33 bod ze sta monch. Takto vysoko se k top hranici nedostala dn z uchazeek v dn discipln.

fiogf49gjkf0d

Moravsk pohr je sout, kter si svou psobnost vytvoila pojem tradice. Zcela pvodn mylenka vznikla ve Bzenci za tehdej ry editele Emila evka, vrchnho mistra Emanuela Budka a mistrov Marie Kuerov. Ve se tenkrt konzultovalo s brnnskou Hotelovou kolou a slueb na tzv. "Charbulce", s tm, e bylo dohodnuto, e Moravsk pohr bude mt rotan psoben mezi jihomoravskou metropol a vinaskou jin vspou republiky v Bzenci. Tak se tak i stalo.
Ale v prbhu tohoto dulnho poadatelskho proveden se zaalo ukazovat, e sout v tto podob nem a tak ideln rytmus, a e by nebylo nikterak od vci pibrat do hry jet jednoho partnera, protoe ve dvou snad, ale ve tech urit, se to lpe thne. Do soutn spoluprce tak vstoupila tehdej kromsk IS. Zkoumala se jet monost dosavadn trio rozit na kvarteto, ale uspodn soute tohoto druhu nen pouhou laboratorn koln prac, a tak zstalo a dodnes u tto stabiln sestavy.

2. msto Denisa TOMKOV, SPHZ Uhersk Hradit

Denisa zabodovala vysoko v kategorie dekoranho vrobku, v nm svj zisk navila a na hodnotu 95.33 bod ze sta monch. Takto vysoko se k top hranici nedostala dn z uchazeek v dn discipln. Rovn tak v prezentaci a psemn pprav j nleelo prvenstv. Avak slavnostn vrobek a dezert nepatil a tak k nejpovedenjm, co si vydalo snen bodov pdl a tm i umstn ve stbrnm psmu. Avak i pesto ve, se jej tvorba vyznaovala harmonicky vyvenm projevem, co j zaruilo v nhledu poroty celkov druh msto. Hraditskouhersk soutc se prokzala i jako bojovn rytka, kter si v zpalu boje rozzla prst o dortov rfek a vlastn krv peetila svj vrobek. Ale i pes krvavou lamastiku dokonila sout se zdvienm hledm a svj soutn kol dovedla a na celkovou druhou pku celkovho umstn.

 - pokraovn -


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku