�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Palmov olej a legislativn zkulis

Autor: Adla Fleierov
Datum vyd�n�: 09.03.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3150

Legislativa, kter pikazuje uvdt palmov olej na etiketch, je relativn nov - povinnost plat od ledna 2015. asto i samotn vrobci maj zastaral databze se sloenm svch vrobk.

fiogf49gjkf0d

 95 % lid se vyhb palmovmu tuku
 67 % zkaznk otravuje zkoumat etikety
 Rohlik.cz nabz jednoduch filtrovn potravin bez palmovho oleje
Praha, 8. bezna 2016 - Zvry z przkumu na tma palmovho oleje jsou jednoznan. 95 % z vce ne 5000 eskch zkaznk, kter oslovil online supermarket Rohlik.cz, se sna palmovmu oleji pi nkupech vyhbat. Nejastjm dvodem jsou ekologick dopady jeho vroby (89 %) a tak to, e je nezdrav (58 %).
Nejvce si zkaznci hldaj sloen u sladkost a slanch pochutin (86 %), krm a pomaznek (59 %), cereli a cerelnch tyinek (58 %), tuk (53 %) a dtsk vivy. Nejvt problmy, kter zkaznci v souvislosti s palmovm olejem e, jsou dva: nedostatek produkt bez palmovho oleje (77 %) a zdlouhav zkoumn etiket (67 %).


Rohlik.cz se rozhodl vyjt zkaznkm vstc, zavd proto jednoduch filtrovn produkt bez palmovho oleje. Vt zjem o potraviny bez palmovho tuku pozorujeme u nkolik msc, hodn se ozvaj rodie malch dt, kte logicky zkoumaj etikety nejvc peliv. V kamennm supermarketu nic jinho nezbv, na internetu to natst jde bez lutn etiket. Na Rohlku sta v jakkoliv sekci nabzejc jdlo zapnout filtr na vrobky bez palmovho tuku, vysvtluje obchodn editel Rohlik.cz Tom Jebek.
V souvislosti s palmovm olejem je tak dleit poznamenat, e legislativa, kter pikazuje uvdt palmov olej na etiketch, je relativn nov - povinnost plat od ledna 2015. asto i samotn vrobci maj zastaral databze se sloenm svch vrobk. Na socilnch stch proto zapojujeme zkaznky, aby nm poslali sv tipy na oven produkty. Lid jsou v tomto fantastit, je vidt, e palmov tuk je tma, kter e vtina zkaznk, dodv Tom Jebek.


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku