�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Trubiky ze Siclie

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 28.02.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3145

Siclie dala dajn Itlii proslul pagety, velk prim hraje i vno, jeho obsah alkoholu mstn vinai dky slunci nedostanou pod hranici 14 procent, kdy se tak rychl ovnn dostav u Stedoevropana nkdy a neekan rychle.

fiogf49gjkf0dOctnout se na Siclii, znamen v prvnm pohledu nvrat do obdob na 1. republiky. Drobn pultov obchdky jet nejsou bezbrannmi kutky pod spry marketovch gigant, mal dlniky maj msto psoben mnohdy na ulici ped vlastnm krmkem. Dopravn znaky jsou podl cest ptomny, ale je lep se pi jzd po hlavn silnice lep podvat, zda nem jedouc po vedlej komunikaci zrovna pli na pilno a rovn je poteba dbt pozoru, aby jste nevjeli do smeky potulujcch se ps.
Ostrov pod italskou samosprvou, kter byl teprve ped 150 lety zalenn pod vd zemi apeninskho poloostrova, ije svm osobitm ivotem a beze sporu jet i tak dlouho t bude.
Nejvt stedomosk ostrov lec v sopenm psmu, m stle aktivn vulknovou variantu Evropy, Etnu a na nedalekm souostrov Lipary rozehrv svj sopen ohostroj sopka Stromboli, kdy j obasn druhm hlasem pizvukuje dal sopen tvar Vulcano. Vyhaslch sopek, alespo prozatm, bychom nalezli v tomto psmu povcero.Pokud jste vidli ve starch italskch filmech patriarchln zbry hlouku rokujcch mu, tak tento obraz je na Siclii ptomn i dnes. eny v tto skupin neuvidte a stejn tak i v obchodech. A to dokonce i v cukrrnch se setkte s muskm personlem. eny jsou sice t nkdy ptomn, ale ve viditeln menm pomru. A pokud, tak se vtinou jedn o mlad dvky, kdy star eny se nalzaj spe doma.
Siclie dala dajn Itlii, a tm i celmu svtu proslul pagety, velk prim hraje i vno, jeho obsah alkoholu mstn vinai dky slunci nedostanou pod hranici 14 procent, kdy se tak rychl ovnn dostav u Stedoevropana nkdy a neekan rychle.
Rovn je proslul i sicilsk pasticceria, kde dominantn roli hraje dezert Cannoli, co jsou trubiky plnn sladkm srem riccotou.

Suroviny
25 g msla
300 g penin mouky
110 g cukru
sl
1PL octu
1PL brandy
1 blek
olej

Npl trubiek
50 g okoldy
300 g sru Riccota
100 g kandovanho ovoce
¼ L skoice
cukr mouka


Pprava

Mslo nakrjme na mal kousky. Mouku nasypeme na vl a uprosted vytlame prohlube.
Do dlku vlome mslo, 25 g cukru a sl. Ve dkladn promchme. Pilijeme brandy.
Sms run prohnteme a do stavu pevnho, ale tanho tsta, kter po dkladnm zpracovn zabalme do prhledn flie a nechme odleet v lednice.
Pracovn plochu posypeme moukou. Vlome tsto a dn jej vyvlme a vyeeme kolekem tverce o stranch 8 cm.
Kad dva protilehl rohy poteme blkem a vloenm jednm rohem namotme na trubiku. Vlome do pnve s olejem a peeme do zlatova.
Na pecm pape nechme odkapat.
Hrubm nastrouhnm pipravme okoldu na npl. Na jemno nastrouhme sr Ricotta. Vmchme zbyl cukr.
Metlou na snh upravujeme hmotu a je dobe promchan a celistv. Vmchme okoldu, kandovan ovoce a skoici. Konce nvynvajc npln ozdobme kandovanm ovocem.
Npl vlome do trubiek, kter posypeme cukrem.

Alternativn varianty
Msto sru Ricotta lze pro npl pout odpovdajc mnostv nzkotunho tvorohu.
Ke Cannoli lze doporuit such sicilsk vno Marsala, kter m rubnovou barvu. Pro opravdov labunky vno nkolik hodin ped servisem oteveme a podvme pi teplot 10 12 C.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku