�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


CESK pivezl do Brna mal SIGEP / -3.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 24.02.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3143

Tento druh vitrny, kter je rovn v prodejn kompetenci spolenosti CESK a.s., pojme do svch trob celkem 30 dort o prmru 26 cm, kter lze rozmstit na odstupovan poschod s monosti nastaven teploty +5 a - 18 C.

fiogf49gjkf0d
Jestlie volba nzvu srie tchto lnk zn, e CESK pivezl mal SIGEP do Brna, tak proto, e se sice jednalo o miniaturu nejvtho cukrskho veletrhu svta na ploe brnnskho vstavit, ale obraz piblen byl ve sv vsei opravdu vrnou kopi svho originlu. Tak jako v pedchozch lncch, co se te zmrzlinovch stroj, tak i v ukzce zmrzlinovch vitrn, jsme se mohli sice virtuln, ale v hodnovrn podob penst do riminsk vstavn fiery.

 

Kdy Itlie, tak se vm vudy! Technikm se dky napraskl devn podlce povedlo nvtvnkm piblit jednu z dominat tosknsk Itlie, ikmou v v Pizze, kterou svou polohou na posledn chvli dovezen vitrna vrohodn pedstavovala. Na pravm snmku (obrzky je mon klikem zvtit) je u panoramatick otiv vitrna v optimln poloze a v  pln dortov vzbroji a ptalivosti. Tento druh vitrny, kter je rovn v prodejn kompetenci spolenosti CESK a.s., pojme do svch trob celkem 30 dort o prmru 26 cm, kter lze rozmstit na odstupovan poschod s monosti nastaven teploty +5 a - 18 C.

 

Nejenom zmrzlinovmi stroji Frigomat iv je CESK. Nbr irokou klou vybaven pro restaurace, cukrrny, kavrny, kancele i domcnosti v podob vepn techniky, kvovar, npojov techniky, zazenm na vrobu okoldy, evidennmi systmy, postmixy, sodobary, rznmi dly a navc veho co prodv, tak i servisuje.
Ve le na bedrech editele spolenosti CESK a. s. Michala ernho a jeho kolektivu. Od tolikrt zmiovanho krle cukrskch veletrh SIGEPU neplynul ani den a skupina se ji nalzala v Bratislav na dal pedvdc akci veletrhu Incheba. Pak nsledoval bn ruch v domcm prosted v Brn - Malomicch a opt hromadn pemisovn vstavnch expont do prostor brnnskch veletrh. Nen pak divu, e mlad f navou nkdy skoro usnal i ve stoje.

 - konec -


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku