�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


CESK pivezl do Brna mal SIGEP / -2.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 23.02.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3142

Navzdory tomu, e brnnsk Salima na svou bvalou slvu jen pouze vzpomn, pijeli se do Brna podvat i zstupci italskho FRIGOMATU a to v t nejsilnj sestav majitele spolenosti a generlnho editele.

fiogf49gjkf0d

Navzdory tomu, e brnnsk Salima na svou bvalou slvu jen pouze vzpomn, pijeli se do Brna podvat i zstupci italskho FRIGOMATU a to v t nejsilnj sestav majitele spolenosti a generlnho editele. Kdy byli v pavilonu V, v nm se prezentovaly firmy majc ve svm prodejnm portfliu zmrzlinsk stroje, poloili dotaz ve kterm pavilonu zane ta hlavn pehldka zmrzlinsk techniky  a vybaven.  Bylo jim odpovzeno, e se v nm prv nachzej...
Avak i pesto, jsme mohli zahldnout zstupce vznamnch brnnskch spolenost, kter uruj tempo chodu cukrsk a zmrzlinsk produkce.
Na snmku zstupci jedn z pedn a progresivn se rozvjejc  cukrrny Vtrnk v Brn.

Pastery PEB jsou vsledkem vce ne 45let vzkumn prce ve zmrzlinovch laboratoch. Tohle zazen umouje vceelov vyuit krmovch sms, ovocnch zmrzlin, puding, toping apod.
Pednost tohoto typu pasteru spov ve tyech tlatkch, kter zajiuj okamit vbr poadovanho konu:
- Automatick cyklus pro vysokou hodnotu pasterizace  (85 C)
- Automatick cyklus pro ni hodnotu pasterizace (65 C)
- Automatick cyklus pro konzervaci/zrn (4 C)
- Poloautomatick cyklus pro regulaci teploty a asu odstvek
- Paster je vybaven interaktivnm receptovm menu o 16 programech pro    
  zmrzlinskou i cukrskou produkci
- Funkce zmna receptury
- Funkce zadn dat v potu 30 receptur
- Automatick kalkulace asovch vstup
- Naprogramovn teplot
- Nastaven monost rozlinch kon v asovm psmu 10 hodin

 

Kombinovan zmrzlinov stroj TWIN 35. Pod tmto nzvem nalezneme kombinovan horizontln vrobnk tzv. hard zmrzliny s vestavnm pasterem. Lze tedy ci, e ve pod jednou stechou, kdy tato kombinace umon vrobci produkovat rozshlou paletu kvalitnch produkt: zmrzlinu, sorbetta, ledovou t횝, krmy, pny, pudinky, ovocn pyr, sirupy, okoldy, marmeldy, demy.

Vrobnk zmrzliny TITAN se v nabdce spolenosti CESK nabz hned v nkolika variantch a je uren pro vrobu zmrzliny, sorbetta, granity s monost dalch vrobnch prvk.

Stroj je vybaven:
- dvma programy, v nich se u jednoho jedn o nastaven
  hustoty a monost prbnho mchn nebo o nastaven asu a
  cyklickho mchn        
- vlcem a mchadlem velkho prmru pro potebu  
  vyho vkonu
- vysoce innm vlcem s pmou expanz
- nerezovm mchadlem
- vysoce dimenzovanm kompresorem a elektromotorem

 

Vrobnky kopekov zmrzliny G20, 30, 60 jsou podlahov modely.
Vyznauj se:
-  irm spektrem vroby typu zmrzliny, sorbetta , granity a dalch
- dvma programy mchn  - stl nebo cyklick
 - monost pidvn tvrdch kousk do ji vyrbn smsi oechy,  
   mandle, okolda
- vypoutcmi dvky i pro hust smsi

Stroj na toenou zmrzlinu KISS 5 POWER VE
Tento stroj pat do kategorie nejvych zkaznickch poadavk. K tomu jej peduruje technick vybaven sestvajc z t dcch jednotek, nlehovch erpadel a esti nezvislch motor. Lze z nj vytoit zmrzlinu v patero proveden, a to 3 zkladn druhy + 2 mixy.
Jako u vtiny zmrzlinovch stroj znaky FRIGOMAT m i tento typ vedlej vrobn program, jm lze doclit tvorby sorbetta, granity, jogurtu, mousse  a mnoho dalch pidruench produkt. Ti na sob nezvisl jednotky ovldaj jednu stranu stroje a dokou zpracovvat i spolu nesouvisejc vrobky.
Vyaduje-li to vrobn proces, lze za provozu mnit hustotu vrobk a nebo pracovat pouze na 1/3 stroje. Bhem vroby si vrobce me na monitoru zkontrolovat v jak fzi se produkt nachz. dc jednotky kontroluj cel dj a prostednictvm alarmu upozoruj na ppadn nedostatky.
KISS 5 POWER  VE je uren pro prodejny s vy frekvenc zkaznk a odbru.

Bli na www.cesk.cz

 - pokraovn -


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku