�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


sporn table dhte

Autor: HOTELREVUE
Datum vyd�n�: 23.09.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=314

Bufetov stl s irokm vbrem teplch, studench a cukrskch vrobk, u nho si host jejich druh a mnostv vybr sm nebo s malou pomoc obsluhy, se odedvna nejastji pouval ve Skandinvii, a tak je znm jako vdsk stl.

fiogf49gjkf0d
Bufetov stl s irokm vbrem teplch, studench a cukrskch vrobk, u nho si host jejich druh a mnostv vybr sm nebo s malou pomoc obsluhy, se odedvna nejastji pouval ve Skandinvii, a tak sp ne "tbldt" je znm jako vdsk stl. Pro vtinu stednch, vtch a velkch hotel je samozejmost a pro jeho podobu sndaovch bufet a raut nejastji poizuj chlazen i vyhvan vozky, nebo pevn moduly. Sprvn vrobn praxe toti naizuje, e teba vdej pokrm studen kuchyn pi jejich teplot vy ne +4 Celsia mus probhnout okamit a jejich teplota pitom nesm pekroit +8C.


Sndan jako samoobsluha se vak vyplat u od dvaceti strvnk denn, a proto zvl᚝ penziony nebo men hotely mus dobe zvaovat, jak ji co nejvhodnji v souladu s hygienickmi pedpisy nabdnout svm hostm.

Spolenost Daspo pro n, ale i pro ty vt, kter potebuj etit mstem, jako novinku nabz nerezov etary s chladcmi vlokami, je krjen sry i salmy uchovaj v odpovdajc teplot tak dlouho, dokud si nevybere i ten nejvt sp.

Nerez se ovem nehod vude, a tak pro stylov zazen restaurace a hotely Daspo spol. s r.o. pedstavuje etary v kombinaci kameniny a stae patinovan mdi s vbrem hlubokch ms na salty i dvma rznmi prmry tc pro servrovn nezovch ms.

Snaha o zdravj ivotn styl vedla u ped lety k tomu, e dnes snad kad hotelov host zan svj den miskou njakch lupnk i vloek. Aby jejich nabdka mohla bt pestr a pitom zabrala co nejmn msta, Daspo pro n dov ti druhy sklo etar z nerezu a skla, kter mohou zrove slouit i pro nabzen balench jednoporcovch marmeld i sr.

Spolenost Daspo pmo vyrb i vhradn dov zazen, ndob i nad pro gastronomick provozy vech velikost. Ve sv provozovn jim tak zaru nejni prodejn cenu veho svho zbo.

ZDROJ: asopis HOTELREVUE

 

 

 


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku