�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 2016 - CESK piv mal SIGEP do Brna! / - 8.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 10.02.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3136

CESK a.s., kter pravideln je ptomn v Rimini na nedostinm SIGEPU, tak vechny exponty, kter byly ve vstavn reii italskho vrobce znrzlinovch stroj FRIGOMAT, tak nm v Brn na Salim pedvede SIGEP v malm.

fiogf49gjkf0d

Stelky cukrskch kompas navdly mnoh cukrsk poutnky do riminskho pstavu, kter o sob dval vdt z velik dlky prostednictvm magickho majku s nzvem SIGEP. Bvalo tomu dve, je tomu tak i nyn a rozhodn bude i v budoucnu. Kad srdce znalce  i obdivatele zrychl svj rytmus ji pi vkroen do trob festivalu sladkost, vn a dovednost a pi nvratu je kad takov obtkn  objemnm kufrem dojm, posteh, znalost a inspirac, je se nkomu z nich poda realizovat prostednictvm tvrch mylenek do promny krsnho snu, je se zane v tvrch pach probouzet do tvar reln podoby.

 
 
 
 

Nejeden  esk nvtvnk si  povzdechne s doplkem pn, e k bychom nco podobnho  mohli mt i u ns doma. Bume realisty a se stoprocentn jistotou si sdlme, e veletrn festival takov podoby jako existuje v Rimini, e je z naeho hlediska nanejv v hodnot zbonho pn. Co se ale te gastronomickho veletrhu, tak o tom bychom mohli mluvit. Bohuel v souasnu ji jen v minulm ase. Ve veletrnm mst Brn, jak se jet dve mohla jihomoravsk metropole oprvnn nazvat, se kad rok podal vborn gastronomick veletrh SALIMA. Ona sice jet existuje, ale kdee se jej slva dnes nachz? Doba kdy byl ve veletrnch prostorch nejvt pavilon "Z" nalapn a po vrchlk, kdy byl v provozu tm kad pavilon, as pivnch slavnost PIVEX , jen byl velkou mucholapkou pro milovnky eskho zlatho moku a mnoh dal a dal, tak ty asy jsou ji pry. Potek konce dnen doby byl zejm  v prodeji podlovho vlastnictv spolku Messe Dsseldorf, kter uroval dal chod kdysi brnnsk, potamo celoesk chlouby. Zaalo to tm, e gastromomick Salima  se stala z pvodnho kadoronho cyklu pouze "obrokou" tj. kad druh rok. Tento vpadek se eil vstavn akc G+H, co byl pouze kryc pl᚝ pro zoufalstv, kter v oblasti gastronomickho veletrhu nastalo. Ale problm ml a jet m sv hlub podhoub.

 
 
 

Ale pesto ve nen jet vem dnm konec! Brnu se podailo z sti prodan veletrh dostat zase pod svou kontrolu, kdy od Messe Dsseldorf odkoupilo jejich podl, a tak meme doufat k nvratu k dvjm dobm. Avak do jak mry se to poda,  je aktuln otzkou. e se takto promarnila spousta penz, a e dolo ke ztrt pvodnho progresivnho tempa, je vc patrn.
Kdy v titulku zazanlo, e CESK piv mal SIGEP do Brna, zstvala ve vzduchu viset odpov. Nyn je zde. odpov. Brnnsk spolenost CESK a.s., kter pravideln je ptomn v Rimini na nedostinm SIGEPU, tak vechny exponty, kter byly ve vstavn reii italskho vrobce znrzlinovch stroj FRIGOMAT, tak nm v Brn na Salim pedvede SIGEP v malm. Bude se v jejm ppad jednak o irokou adu zmrzlinovch stroj FRIGOMAT, a to jak na toenou tak i kopekovou zmrzlinu, jej strojn repertor bude rozen o pastery, kombinovan cukrsk stroje, zmrzlinov  a cukrsk vitrny vetn dortovch. To je vet jedn kategorie. Do t dal nle stroje na zpracovn prav okoldy,  kdy se dle bude jednat o lehakomaty, zmrzlinsk koncept GELATO, t횝ovae, zmrzlinov systm WIMANAGER a mnoh dal zleitosti, kter zaujmou vechny producenty zmrzlinovch  a cukrskch vrobk.
Zmnn veletrn nabdku naleznete v pavilonu V, stnku . 110.

                                      -konec -


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku