�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 2016 -Zmrzlinov e / -2.

Autor: JI V. ez
Datum vyd�n�: 01.02.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3130

Rozlehl plocha zmrzlinov prezentace sktala nejenom rozshlou paletu zmrzlinovch podob, ale i rovn ukzku jej ppravy ve vitrnch. Ta se liila stnek od stnku a pokad mla v sob zakdovno to, co se nazv kultura prodeje.

fiogf49gjkf0d

Jedna z dernch sloek riminskho SIGEPU spov ve zmrzlin. Zde by byl na mst vraz v zvjch zmrzliny. Krom tradinch gigant Pregel, Mec, Fabbri, Fugar, jejich vstavn plochy zabraj prostor mnoha stovek verench metr, byly na fiee zastoupeny dal italsk zmrzlinsk znaky pesahujc trojcifern poet. Avak tento daj nen njakm objevnm nvem, nbr pravidelnou konstantou, kter provz kad zmrzlinsk veletrh, jen m svoji u dvno vytvoenou linii: ZMRZLINA -ITLIE - SIGEP.
Tento ronk nebyl v tto ustlen zvykosti dnou vjimkou.

 

Rozlehl plocha zmrzlinov prezentace sktala nejenom rozmanitou paletu zmrzlinovch podob, ale i rovn ukzku jej ppravy ve vitrnch. Ta se liila stnek od stnku a pokad mla v sob zakdovno to, co se nazv kultura prodeje. Jiste lze namtnout, e se jednalo o pikovou veletrn zleitost nalzajc se  de facto na jedn ploe, avak zavtme-li do kterho prodejnho msta v zemi Apeninskho poloostrova, a tch je celkem 35 000 (!), meme se o smyslu pedchozch slov pokad pesvdit.

 
 

Blc se doba svtku zamilovanch sv. Valentn je, a v Itlii obzvl᚝, dobrm obchodnm nmtem, kter se tak promtl i do zmrzlinovch dekorac s nezbytnm ervenm srdkem.
Inu, lska je lska  a obchod je tm pdem rovn obchod.

 

To, e je cukraina umleck obor, majc tisce a jednu podobu, deklaruje ukzka jedn z monost, jak lze v tomto ppad se zmrzlinou arovat. Samozejm, e bychom pi dlouh front takov ry nemohli pedvdt, ale jako ukzka monost zmrzlinovch podob to urit nen patn nmt. Tedy i takovouto tv mla jedna z atrakc na zmrznskm plato Sigepu 2016.

 - pokraovn -

 


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku