�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pvod pralinek

Autor: red.
Datum vyd�n�: 24.10.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3104

Cukrovinky zstvaly dlouho vsadou mocnch a ve Francii se dodvaly do krlovskho dvoru a dvorsk lecht. V Lombardsk ulici v Pai ml svj cukrsk stnek, snad nejuboej ze vech, jist cukr Praline.

Cukrovinky zstvaly dlouho vsadou mocnch a ve Francii se dodvaly do krlovskho dvoru a dvorsk lecht. V Lombardsk ulici v Pai v dob Ludvka XV. ml svj cukrsk stnek, podle dochovanch zznam, snad nejuboej ze vech, jist cukr Praline .Byl nejen chudkem, ale i velkm smolaem, ktermu se nic nedailo. Pokusil se postavit trochu na nohy s njakou novinkou. Cukrsk pokusy ho finann vyerpvaly a ena mu cel den hubovala, e kaz drah materil. Jednoho dne vyistil svj jedin mdnm kotel a pinesl pytel devnho uhl., cukr a mandle. Vybral nejvt kusy mandl a zaal je v troub prait. Ty kdy nabyly zlat barvy, tak je pebral aby mezi nimi nebyla ani jedna splen. Mezitm uvail v kotli cukr, do kterho pidal vanilku, a kdy cukr dlal bubliny (etz), vhodil do nj pebran mandle a mchal s nimi tak dlouho, a na nich cukr odumel. Potom obalen praen mandle prosil a zbyl cukr v kotli roztavil a mandle do nj vhodil a mchal s nimi tak dlouho, a dostaly krsnou ervenou barvu a lesk. Takto opraen mandle pak pikryl istou ltkou, aby se mandle zapotily a udrely stl lesk. Tak se cukri Pralinovi podailo vyrobit bjen praen cukrov mandle. Ihned je donesl do krlovskho zmku, kde s tlukoucm srdcem pedloil vzorek na ochutnn jednomu z nejmocnjch mu krlovskho dvora ,  vrchnmu fu krlovsk kuchyn, de Guisinovi. Ten si prohlel drobnho cukrka, nedviv ochutnal, ale objednal dv libry tto novinky.
Ptho dne musel Praline pijmout tyi tovarye, nebo od rna chodili majordomov rzn lechty i m욝an a objednvali "pralinky", jak se zaalo kat tmto pamlskm odle svho vynlezce.
Krtce na to byl Praline pozvn do krlovskho palce, kde mu bylo slavnostn oznmeno,, e: "f kuchyn krlovsk uznal V vrobek za znamenitou pochoutku a doporuil se svolenm krlovsk vsosti, aby takto upravenm mandlm bylo dno jmno"Pralines Louis XV."
A bylo pitom krlem nazeno, aby tyto dezertn bonbony byly kadm dnem pokldny na krlovskou tabuli.
To byly tedy pvodn pralinky, z nich postupem doby vznikly dal druhy cukrovinek, kterm se ovem t kalo pralinky. I ty se vak mnily dle, a nabyly podoby fondantovch, okoldou potaench  bonbon, kter si neprvem pivlastnily nzev pralinky, kter sprvn nle praenm cukrovm mandlm.
Pozdji se receptura upravovala a my vm pedkldme jeden nvod na pralinky ze 30. let minulho stolet.
 
Mandle se v peci nepra, nbr nechaj se nechaj se oprait pmo v plenm cukru. Na 1 kg mandl dme 2 kg cukru. Cukr s mandlemi se uva ve vod na siln etz a pak se sms promchv, a cukr ome (zkrystalizuje). Potom se mandle mchaj na ohni dle, a se cukr rozpust do ervena a na mandle obal. V tom okamiku se odstav cukrovan mandle z ohn a mchaj se v kotli tak dlouho, a jdou lehce od sebe. Pak se pes sto prosej a zbyl cukr se vrt zpt do kotle a olet cukrem. Nakonec se stkne do upraench mandl troka vody, mandle se pak vysypou na plech a vlo se do surny oschnout. Tm se udr stl lesk. Nkte vrobci cukrovinek dvaj na praen mandle cukru vce a vyrbj je v nkolika barvch. Do cukru se dv vanilka, skoice apod.
Z praench mandl se vyrbj dezertn okoldov bonbony tzv. pralin-hmota a griliov hmota. Kdy se praen mandle jemn utou a pid se do nich patin mnostv kakaa a kakaovho msla. ocl se tm dobr hmota na atlasky, okoldov bonbony nebo piingry.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku