�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Ozvny HOST 2015 - BIO zmrzlina

Autor: Martin Kolouch
Datum vyd�n�: 24.11.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3102

ada dodavatel zmrzlinovch sms prezentovala na jnovm HOST 2015 Milano produkty s oznaenmi znm v souvislosti s jinmi pochutinami: "bio", "bez umlch barviv", "bez syntetickch aromat", "bez palmovho oleje" apod.

ada dodavatel zmrzlinovch sms a dalch surovin pro vrobu zmrzliny prezentovala na jnovm HOST 2015 Milano produkty s oznaenmi, kter vtina z ns zn spe v souvislosti s jinmi pochutinami: "bio", "bez umlch barviv", "bez syntetickch aromat", "bez palmovho oleje" apod.

Uveden termny napovdaj, o co se jedn: zmrzlina je vyrbna pouze z pedem upravench tzv. zkladnch surovin a tam, kde to je peci jen poteba, je uito barvivo vhradn prodnho pvodu. Pkladem je aplikace moskch as pro zskn dtmi oblben intenzivn bled modr barvy. Souasn maj vechny suroviny pvod v "organickm zemdlstv", ppadn jsou vyrobeny ze surovin, ke kterm nemaj vhrady vegani atd.

Ve srovnn s pechozmi ronky veletrhu Host Milano byla letos tato nabdka ir a intenzivnji propagovan. Tak ve mst samotnm je mono bnji ne dve najt cukrrny, zamujc se na tento sortiment. A to i na mn exponovanch ulicch mimo centrum.

Zda je pro tyto zmrzliny potencil v podob dostatku zkaznk i u ns uke as. Pro dal informace o problematice doporuuji nap. lnek "Organick zmrzlina: vysok kvalita, lep chu a zaruen pvod surovin" viz http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1593 .


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku