�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


okolda pro znalce - 4.

Autor: Chlo Doutre-Rousselov
Datum vyd�n�: 22.11.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3101

Hlavn surovinou pi vrob nejprodvanjch okoldovch tyinek a bonbon nen kakao ( v prmru pouhch 20 %), ale cukr, rostlinn tuk a suen mlko. To jsou vinci, kte zpsobuj, e m okolda neprvem povst zbyten rozmailosti

fiogf49gjkf0d

- Co jste ctili, kdy jste ji dali do st?

- Jak dlouho trvalo ne se chuti rozvinuly?

- Jakou jste mli nladu ped ochutnnm? Byli jste astni a spokojen,
  nebo jste mli patnou nladu a potebovali jste tchu?

- Jak zvltn vznam (ppadn) mla tato nov okolda oneho dne pro
  v ivot?

A pt ochutnte stejnou okoldu, vrate se ke svmu zznamu a zkoumejte, zda se v nzor nezmnil. Nae chuov schopnosti se vyvjej, ani bychom si to uvdomovali.
Napklad lid, kte si mysl, e zjistili nco zvltnho, kdy poznali njakou slavnou bio-okoldu, mohou pozdji zjistit, e tato okolda zanechv v stech a v hrdle zvltn sladkou pachu a hokost podobn jako mnohem levnj produkty.

Naute se rozeznvat okoldu od cukrovinek

Spolenost Chocolate Society byla vytvoena ped tymi lety temi zaplenmi nadenci pro okoldu. Jednou z hlavnch priorit spolenosti je upozorovat na rozdl mezi sloitou pochoutkou, jak nejlep kuchai a labunc kaj okolda, a podadnmi cukrovinkami, jich Britov spotebuj kad tden tuny.
Hlavn surovinou pi vrob nejprodvanjch okoldovch tyinek a bonbon nen kakao ( v prmru pouhch 20 %), ale cukr, rostlinn tuk a suen mlko. To jsou vinci, kte zpsobuj, e m okolda neprvem povst zbyten rozmailosti, po n se tloustne, kaz se zuby a na n si meme vypstovat nvyk.
Prav okolda je vak mnohem ist, mnohem zdravj vrobek. Napklad jedin tvereek okoldy Guanaja Noire (vyrbn francouzskou okoldovnou Valrhona pobl Lyonu) obsahuje 70 % kakaa, avak jen desetinu mnostv cukru obsaenho v obvykl takzvan tabulkov okold.
Mon si myslte, e to jsou siln slova. Patte-li vak mezi pznivce okoldy, kterch je dnes stle vce a kte berou okoldu vn, state se pznivcem Chocolate Society!

Budete v dobr spolenosti

Chocolate Society se sna vylepit postaven okoldy jako jedn z pochoutek pro labunky.
Prav okolda peliv vyroben z prodnch surovin, je podobn produkt jako vynikajc klaret nebo sladov whisky. Kad okolda m svj zvltn charakter, svoje aroma a chu. Stejn jako kva se tak kakao li podle msta svho pvodu, typu kakaovho bobu a sms. Chu okoldy se vyznauje mnoha jemnmi rozdly.
Po mm vstupu jsem poznala  kolik mi toho ve znalectv okoldy jet schz. Splenost zpochybnila moje zakoenn nzory, a naila jsem se pijmat nov mylenky, co je velmi dleit, chcete-li se stt skutenm znalcem.
Setkala jsem se v klubu s paskm vrobcem okoldy Robertem Linxem. V t dob jsem patila mezi mezi zjemce, s nimi se asto setkvm - milovnky okoldy, kte s hrdost v hlase tvrd, e "jed pouze hokou okoldu"
Kdy mi pan Linxe nabdl jednu ze svch okold, zeptala jsem se hrd, zda me bt hok. Usml se a nabdl mi mlnou. Tv v tv mistru okoldy t doby jsem spolkla svou hrdost a zrove tak okoldu. Zjistila jsem, e je skuten vynikajc. Od t doby jsem zaal kat, e si radji dm dobrou mlnou okoldu, ne patnou hokou. A kdy nkdo k, e j pouze hokou okoldu, vm, e jet neprozel.
Ve Velk Britnii zan psobit dal zajmav klub Academy of Chocolate. Chce udlovat ceny za okoldu a poskytovat konzultace tkajc se  se dobr okoldy.

A nakonec

Tatnek se m jednou zeptal, co bych dlala, kdyby se u mne projevila alergie na okoldu. Jeho otzka mne zarazila. Ze svch studi (jsem agronomka) vm, e se u lovka me projevit v ktermkoli vku alergie tm na cokoli. Mylenka, e bych mohla mt alergii na okoldu byla u mne hrozn. Pak jsem si uvdomila, co bych v tomto ppad udlala. ekla jsem: "Nala bych si njakou jinou ve".
Zatm se u mne bohudk alergie neprojevila. Jakmile zanete objevovat, jak vynikajc me okolda bt, urit vs zane pitahovat chu prav okoldy, i kdy jej nalezen nebude pro vs vdycky snadn. Kdyby ale bylo snadn ji najt, nemuseli bychom sestavovat seznamy okold do zchrannho balku na pust ostrov. Vdli bychom, e sta zajt do prvnho obchodu a koupit si to prav.
A pitom by to mlo bt snadn. Zhruba 95 % okoldy na svt se vyrb v tovrnch.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku