�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


okolda pro znalce - 3.

Autor: Chlo Doutre - Rousselov
Datum vyd�n�: 20.11.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3100

Pro m dotyn rd uritou okoldu, o lovku hodn prozrad. asto vyvolv urit okolda pjemn vzpomnky. Me to bt vbec prvn okolda, kterou lovk ochutnal, nebo okolda, o n se pravideln s nkm dlil.

fiogf49gjkf0d

Kadmu teni polom pr otzek a snam se sestavit jeho profil z hlediska okoldy. Jak byste mi odpovdli na tyto otzky:

- Jakou okoldu mte rdi dnes? Jsou to plnn tabulky, obyejn
  tabulky nebo okoldov bonbony?

- Jak jte okoldu - samotnou, ke kv, jako jdlo?

- Jak znaky okoldy pravideln kupujete?

- Kdy jte okoldu? Jak asto? Je pro vs okolda odmnou, zpsobem,
  jak se zbavit napt nebo nudy, i nm jinm?

- Mte pocit viny po snden okoldy, a pokud ano, pro?

- Jak druhy okoldy dvte s oblibou jako drek (jsou to tabulky, nebo
  plnn bonbony?)

- Jakou okoldu jste mvali doma v dtstv? Jak se vae chu od t doby
  zmnila?

- Mete snst kousek okoldy a nechat tabulku nedojedenou?

- Co ovlivuje v vbr okoldy?

- Snate se poznvat nov jdla, nebo se drte toho co znte?

okolda na pust ostrov

Odpov na otzku, pro  m dotyn rd uritou okoldu, o tomto lovku hodn prozrad. asto vyvolv urit okolda pjemn vzpomnky. Me to bt vbec prvn okolda, kterou tento lovk ochutnal, nebo okolda, o n se pravideln dlil se sourozencem?
Pipomn mu pocit lsky a vzjemnosti. Chu ( a jet dleitj ich, kter zprostedkovv a 90 % chuti) je siln spojena s podvdomm a vzpomnky kter doke pivolat, mohou bt skuten zvltn. Chcete-li poznat okoldu, muste pochopit jak k n mte vztah, co vm chutn a pro.
Kdy si vyjasnme svj vztah k okold, ptm se astnk semine, jakou okoldu by si s sebou vzali na pust ostrov. Jakou okoldu by pibalili do svho zavazadla?
Seznam me obsahovat cokoli, co vm dv slu pi prci na obtnm projektu. Mon u jste objevili intenzivn poten z dobr 70 % okoldy nebo bohatou chu okov okoldy.
U jste si asi vimli, e kdy se soustedte na ochutnvn okoldy a tm "poslouchte", co vm kad tabulka me nabdnout, zjistte, e o okold nesta ci jenom, e je "mln" nebo "neplnn". Dokonce i 70 % okoldy se mezi sebou znan li. Jalmile si zanete vmat drobnch rozdl, mete zat sestavovat seznam oblbench okold potebnch "pro peit" a rozvjet svoje schopnosti znalce okoldy.
Zkuste si sestavit tento seznam hned. Napad vs deset rznch okold, kter byste si vzali na pust ostrov? A tuto knku dotete, vrate se ke svmu seznamu a uvidte, zda se v nzor zmnil?

"Balek pro peit"

Lid se mn asto ptaj, kter okolda je moje nejoblbenj? Jako bych mohla ci, e je nkter okolda lep ne vechny ostatn. Vdycky km, e jednotliv chu dn okoldy nen lep nebo hor ne jednotliv chu njak jin. Mj "balek pro peit" neboli seznam okold, bez kterch se nemohu obejt, by vaim chutm mon nevyhovoval - ale mon by za nkolik mlo msc nevyhovoval ani mm zlibm.
Protoe se okldou zabvm u mnoho let, je mj seznam dlouh a jsou na nm okoldy, s nimi jste se mon doposud nesetkali. Nkter z nich ani  nejsou v normlnm prodeji.
Mm doma irokou paletu okold, abych si mohla vybrat podle momentln nlady, a skuten nemohu ci, e by jedna z nich byla lep ne ostatn! Mm alespo 20 rznch okold naatch a peliv zabalench, aby si uchovaly sv nejlep vlastnosti. I kdy samozejm nejm kadou z nich kad den, neubhne tden, abych se ke kad z nich nevrtila.
Zle ale na va chuti - na tom, jak zvltn vznam m uren okolda pro vs. Budete-li se dit doporuenmi v tto knize, poznte postupn stle vce a vce okold, a nkter vm budou vyhovovat vce ne jin. Zjistte, e i kdy vm nkter okolda zprvu nechutnala, zachutn vm teba nkdy jindy - mon jste pi prvnm ochutnn na ni nemli sprvnou nladu. m vce se o okold dozvte a m vce okold ochutnte, a s tm jak se bude vyvjet v seznam okold do "balku pro peit" tm lpe budete schopni vybrat si okoldu podle momentln nlady nebo poznat, kdyby vm vyhovovala plnn okolda nebo okoldov bonbon, kousek okoldy t, i on znaky nebo nkolik tverek njak tmav, nronj lahdky.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku