�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


okolda pro znalce - 2.

Autor: Chlo Doutre - Rousselov
Datum vyd�n�: 18.11.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3099

Bl okolda (obvykle obsahuje z kakaovch bob jen kakaov mslo) se nepokld za okoldu, stejn jako poleva z mln okoldy na okoldovch tyinkch. Jsou to sp cukrovinky ne okolda.

fiogf49gjkf0d

Ne uveden tabulka vm pome na prvn pohled zjistit, jak okolda vm chutn nejvce. Zrove se z n dozvte, co dalho by vm mohlo chutnat.
Podvejte se na jmna v tabulce a zakroukujte okoldy, kter vm chutnaj, nebo kter obvykle kupujete. Pat vechny tyto vrobky do jedn kategorie?
Co takov vsledek znamen? okoldy jsem do tto tabulky zaadila podle jednoduchch kategori. V prvnm sloupci jsou okoldy od velkch vrobc, kter koupte tm kdekoli, kde prodvaj okoldu. Ve druhm sloupci jsou uvedeny (ano, te pijde patn zprva) dra vrobky z mho seznamu okold, kter byste mli vyhledvat. Obvykle pochzej od malch vrobc a projevuje se v nich pe vnovan procesu vroby i vbru surovin.
Tato tabulka vm m tak pipomenout, e bhem doby se mete nauit mt rdi nejlep dostupnou mlnou nebo hokou okoldu. Mon jste si cel ivot kupovali jen jednu znaku nabzenou tm u kadho novinovho stnku, te vak budete chtt pouze vrobek prodvan ve specializovanm obchod. Nebo jste si nikdy nedokzaliu pedstavit, e by vm mohla chutnat hok okolda, a te ochutnte nkter vrobek ze druhho sloupce, kter vm bude pipadat prost bosk.
Mon jste v tto tabulce okoldu, kter vm chutn nejvce nenali. Kde jsou tyinky Mars a bl okolda? Kde jsou plnn okoldov bonbony? Nejsou zde z jednoho dvodu. Kdy se sejdou znalci okoldy, aby ochutnvali pravou okoldu a hovoili o n, obvykle si vyberou tabulky. Je to ist forma okoldy, bez pms.
Bl okolda (obvykle obsahuje z kakaovch bob jen kakaov mslo) se nepokld za okoldu, stejn jako poleva z mln okoldy na okoldovch tyinkch. Jsou to sp cukrovinky ne okolda. Plnn okolda, okoldov bonbony - vypadaj krsn, dejte je ale do pusy a eknte jakou chu vlastn rozeznte? Ctte z nich okoldu nebo spe cukr a rzn pchuti?

Znalce okoldy zajmaj tabulky okoldy. Podobn se znalci vna nebudou pli zabvat umivmi vny.

Vyvolal-li tento mj vod ve vs zvdavost, zanete pravdpodobn hledat, co je pro vs nejlep. Doporuuji abyste v tom postupovali vlastnm tempem.
V tomto okamiku vytven vlastnho profilu znalce okoldy byste se mli zamyslet nad tm, jakou vznamnou roli hraje okolda ve vaem ivot.
Je dleit, ale tak trochu na okraji? Nevad. I kdy zanete tm, e ochutnte jednu novou okoldu za tden nebo e se budete schzet s pteli nad okoldou jednou za dva msce, vnese okolda nco zvltnho do vaeho ivota.
Jste-li vak takov jako j a okolda je v ivot pro vs to hlavn, budete mon muset pehodnotit sv priority a dt okold prostor, jak potebujete.
Co ale udlte, je-li okolda va skutenou vn - nen-li to zrovna Galaxy, tyinky Mars nebo Milk Tray?
Nemjte obavy. Chcete-li se uit mete. Vzpomete, e moje ve zaala Nutelou a okoldikami Lindt kdysi dvno v Mexiku. Staly se odrazovm mstkem pro moji touhu prozkoumat kadou okoldu, s n jsem se setkala.

                            I

II

 

 

Mln

 

        Cadbury Dairy Milk

Jivara (Varlhona)

        Galaxy

Milk (Amedei)

        Milka (Nestl)

Lait Entier (Weiss)

        Milk (Lindt)

Latte Sal (Domori)

Milk 41% (Scharffen Berger)

 

 

 

Hok

 

 

 

        Lindt Excellence

Manjari, Gran Couva

        Hok bio-okoldy

(Varlhona)

        (70% nebo vce)

Chuao, POrcelana (Amedie)

        jakkoli hok

Java, Indonsie, Puertomar

        Bournvile (Cadbury)

(Domori)

        Cte dOr Noir

okolda a lupnky (Coprallo)

        Duchy Originals

Hokosladk 85% okolda

 

(Michael Recchiuti)

 

Mangaro (Michel Cluizel)


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku