�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Hawai dezert

Autor: Jindich Pdskalsk
Datum vyd�n�: 08.09.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3083

Po ztuhnut polevy naskldme erstv ovoce na poloen ez. Ovoce peletme rozputnou ovoelovou polevou. Ppadn meme jet dozdobit sntkou mty.

fiogf49gjkf0d
 Charakteristika:

ez kakakov roldy potaen mohrenglanzem, bohat ozdoben erstvm ovocem, peletn ovoelovou polevou. Chu a vn okoldov, doplnn chut erstvho ovoce.

Suroviny: roldov hmota kakaov - 150 g, mslov krm kakaov - 350 g, mohrenglanz - 200 g, oitn erstv ovoce - 450 g,
ovoelov poleva - 100 g,
celkem - 1200 g,
vrobn ztrty - 50 g
vha hotovho vrobku - 1200 g

Vrobn postup:

Kakaov roldov plt poteme mslovm kakaovm krmem a stome v roldu. Nechme v chladnm prosted zatuhnout. Pot roldu nakrjme na ezy, kter jednotliv namme do rozputnho mohrenglanzu. Po ztuhnut polevy naskldme erstv ovoce na poloen ez. Ovoce peletme rozputnou ovoelovou polevou. Ppadn meme jet dozdobit sntkou mty.

Ovoelov poleva:

(na 1,5 polevy)
ovoel neutrl - 500 g, voda - 1000 g
vha hotovho vrobku 1500 g


Vytisknuto dne 23.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku