�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Med a jeho vznam

Autor: Jan Stoklasa
Datum vyd�n�: 08.05.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3061

Na tomto mst je nutno poznamenat, e sportovci v mnohch zemch pouvaj medu s velkm spchem k doplnn energie po vyerpvajccch cviench

fiogf49gjkf0d

Med je sloen z velk sti (70%) z jednoduchch cukr (cukru hroznovho a ovocnho). Ty bez jakkoliv pedchoz promny pechzej ze aludku do steva na povrch sliznice, ze kter se vtebvaj pmo do krve. Krevnm obhem se pak dostvaj do vech tkn tla, zvlt do sval a jater, kde se pi nadbytku ukldaj jako glykogen.

Pi velk spoteb (tk svalov prci) se zase glykogen z jater a svalov tkn opt uvoluj jako cukr hroznov. Tedy nedostatek glykogenu se projevuje navou a tu lze velmi rychle odstranit pouitm glycidov stravy, z kter je nejjednodu, nejvydatnj a pmo straviteln pouze med. Tce pracujc lovk nebo sportovec se velmi rychle osv lc medu. Na tomto mst je nutno poznamenat, e sportovci v mnohch zemch pouvaj medu s velkm spchem k doplnn energie po vyerpvajccch cviench. K intravenozn viv operovanch a zeslblch osob pouvaj mnoz lkai zvlt zpracovan 20 - 40 % sterilizovan roztok medu s velmi uspokojivmi vsledky.

Protoe med je produktem hotovm k pouit bez umlho zpracovn a je sloen pevn ze dvou cukr nejpijatelnjch pro organismus, je velmi vhodn pro poteby kojenc a ml by bt doporuovn k hojnjmu uvn v kojeneckch dietch, zvlt pro jeho chutnost, stravitelnost a biologickou hodnotu. U dt byl zjitn jeho pzniv vliv na pokoku, vy tvorbu ervench krvinek a celkov vzhled.

Je znmo, e jatern buka bohat glykogenem je odolnj proti toxickm, zntlivm i jinm pinm.

Dostaten obsah jaternho glykogenu umouje krt energetickou potebu ostatnch tkn glukozou a brzd odbourvn blkovin. Pro tyto okolnosti se pouvaj jednoduch cukry v terapii u jaternch nemoc. Jedn se o cukr hroznov a v posledn dob pichz do poped cukr ovocn.

Ten je ve volnm stavu jen v medu a ovoci. Je prokzno, e po ovocnm cukru ztrcej diabetici mn cukru ne po cukru hroznovm. Prokzalo se, e glykmie stoup ji po malch dvkch glukzy, ne vak fruktzy (aktov med). Ponvad fruktza zvyuje mnohem mn glykmii ne glukza, je z tohoto dvodu diabetiky mnohem lpe vyuvna. Z uvedenho plyne, e nepochybn galaktza a fruktza maj v tle zuitkovny i bez pedchoz pemny na glukzu. Vtina nemocnch sn lbu ovocnm cukrem velmi dobe, a proto je v posledn dob astji uvna i u nemoc jater pro dobrou snenlivost a lep terapeutick efekt.

Pzniv inek u nemocnch s aktivn chronickou hepatitidou a u cirhz je vznamn.

A tu opt musme myslet na med, hlavn aktov, kter obsahuje mnohem vc fruktzy ne glukzy (pomr 170 : 100).


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku