�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Italsk recepty

Autor: Elisio Tonti
Datum vyd�n�: 28.06.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3058

Svame smetanu do vykypn a pidme ostatn suroviny. Vzniklou hmotu nalijeme do poloviny skoepiny. Tu buto zakoupme v podob truffees (trfa) nebo vyrobme ve tvaru skoepiny na bn okoldov bonbony.

fiogf49gjkf0d

AFRNOV NPL

Suroviny:
230 g smetany
1,5 g afrnu
 40 g glukzy
600 g bl okoldy
 40 g rostlinnho tuku v kouscch
Postup:
Svame smetanu do vykypn a pidme ostatn suroviny. Stkme hladkou trubikou do tvaru kopek a druh den se vytvaruje do kuliek a mme v okold nebo v kakau.


IRSK NPL (do skoepin)

 - kvov npl -
Suroviny:
170 g smetany
350 g tmav okoldy
 4 g instantn kvy
Postup: Svame smetanu do vykypn a pidme ostatn suroviny. Vzniklou hmotu nalijeme do poloviny skoepiny. Tu buto zakoupme v podob truffees (trfa) nebo vyrobme ve tvaru skoepiny na bn okoldov bonbony.

 - npl whisky -
Suroviny:
140 g smetany
350 g tmav okoldy
 70 g whisky
Postup: Svame smetanu do vykypn a vmchme okoldu. Potom pidme whisky, kterou pomalu vlvme. Chceme-li hust npl, pidme vce okoldy. Po pedchozm nalit kvov npln do skoepiny, dolijeme zbylou polovinu npln-whisky. Doshneme dvoubarevnho proveden i dvojit chut.


 ARABESKY

 Suroviny:
 80 g pektinu
 200 g cukru
 900 g ovocnho protlaku
 140 g cukru
 600 g vody
1200 g cukru
 700 g glukzy
 20 g kyseliny citronov

 Postup:
 a) Ve vod promchme ovocn protlak se 140 g cukru.
 b) Promchme pektin s 200 g cukru .
 c) Smchme 1 260 g cukru s glukzou.
 d) Vzjemn smchme hmoty a,b,c a vame na 106 oC. Pimchme 20 g  kyseliny citrnov.  Trychtem lijeme do do silikonovch forem. Obalme v krystalovm  cukru nebo mme v okold.


 FLORENTINKY

 Suroviny :
 300 g cukru
 100 g medu
 125 g smetany
 150 g msla
 200 g pomeranov kry
 300 g mandl (loupan - pltkov)


 Postup:
 a) Cukr, med a smetanu svame na 125 0C. Pidme mslo, na jemno  nakrjenou pomeranovou kru a mandle. Ve promchme.
 b) Vzniklou hmotu navlhenmi prsty tvarujeme do tvaru placiek na  silikonovm nebo teflonovm plechu jako maroknky.
 c) Peeme - sume do zlatova pi 180 0C.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku