�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Skladovn okoldy a kakaa

Autor: Josef Holub
Datum vyd�n�: 30.06.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3057

Vkladn sk nen vhodnm mstem pro kakao, vhledem k velkm teplotnm vkyvm, zejmna pokud je v psoben slunenho svitu. Vlhkost vytvo v kakau sraeniny, kter se patn rozpout a zbo se vyznauje zhorenou jakost.

fiogf49gjkf0d

Kakao pat mezi potraviny, kter absorbuj lehce vlhkost.
Je proto nutn, aby bylo uloeno na suchm mst, nejlpe tam, kde je zachovna stl teplota. Proto ani vkladn sk nen vhodnm mstem pro kakao, vhledem k velkm teplotnm vkyvm, zejmna pokud je v psoben slunenho svitu. Vlhkost vytvo v kakau sraeniny, kter se patn rozpout a zbo se vyznauje zhorenou jakost. Kakao se vyznauje schopnost nasvat okoln pachy, proto je bezpodmnen nutn pi jeho oteven jej skladovat v neprodyn uzavrateln ndob.
Stejnou mrou je mon hovoit o okold, kter se vyznauje obdobnmi poadavky jako kakao. Je-li okolda vystavena slunenm paprskm a to i v zabalenm stavu, ztrc barvu, dostv edobl vzhled, stv se porzn a lehce se lme.
Ztrc charakteristickou chu a zhoruje se jej stravitelnost.
okoldu je vhodn skladovat samostatn, nedoporuuje se ji ukldat v blzkosti aromatickch ltek nebo je velice nchyln k jejich pijmn. Plat to i pro okoldu balenou.
Volnou okoldu je mon skladovat pouze v dobe uzavench ndobch, protoe krom zmnnch nebezpe je vyhledvanm hnzditm mol, kter kladou do jej blzkosti s oblibou vajka. Uskladnn okoldy provdme pouze v suchm prosted, protoe vlhkost rozpout v n obsaen cukr, ten se usazuje na povrchu a dochz k plesnivn.
Cukrovinky, dezerty a ostatn sladkosti, kter byly vyrobeny za uit okoldy, vyaduj obdobn pe, zvlt pokud se jedn o nebalen sortiment.
Sladkosti plnn ovocnmi avami, elm apod. podlhaj lehce vnitnmu kvasen. Jsou-li vystaveny vy teplot, zejmna psoben slunenho zen, pak me dojt ke kvaen, k prasknut a k vyteen npln. Proto v zjmu zachovn kvality okoldovho zbo je bezpodmnen nutn se dit uvedenmi radami.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku