�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Odlehen cukraina

Autor: Johny
Datum vyd�n�: 16.07.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3051

Co je vlastn tzv. "odlehen cukraina"? Existuje vbec nco takovho??? J se obvm, e jaksi leh forma cukrainy neexistuje, protoe nae cukraina je zaloena na mslovch krmech, ivoin lehace a korpusech z bl mouky.

fiogf49gjkf0d

Co je vlastn tzv. "odlehen cukraina"? Existuje vbec nco takovho??? J se obvm, e jaksi leh forma cukrainy neexistuje, protoe nae cukraina je zaloena na mslovch krmech, ivoin lehace a korpusech z bl mouky. Vechny ty nzvy bio, light .... mi pipadaj jako dobe vymylen reklamn trik. A co se te rostlinnho krmu (nazvanho t rostlinn lehaka)? No jen doufm, e tto nhrace nechyb tak jedna molekula, aby to byla uml hmota, jako tomu je u margarnu. Hodn lid zaalo pouvat rzn nhraky v domn, e et sv zdrav, ale opak je pravdou. Za tyto li, kterm vme platme velkou cenu, cenu vlastnho zdrav.
Jen abych odpovdl jako zkaznk na otzku kvality a ceny. Ano urit bych si piplatil a koupil bych si klidn zkusek o 5,- dra, ale alespo bych z nho ml chuov zitek. Plat to u ns u veho, co se te suenek, okold ... u dvno nemaj chu, kterou si pamatuji jako dt. Akce na suenky za 3,90,- kter nemaj u ani chu, jen z nich lovk ct cukr a tuk, opravdu velk zklamn. Tot plat i o ovoci, kam se podlo kvalitn, zral a chutn ovoce?????!!!!! Jak meme pipravovat krsnou a kvalitn cukrainu bez kvalitnch surovin?????
Piznvm, e jak tak obas chodm kolem cukrren, u dlouho se mi nestalo, e bych se nkde rd zastavil a nco si koupil, protoe u estetick strnka souasnch cukrskch vrobk m leckdy doslova odpuzuje! Hodn vrobc na popud zkaznk ve vyrb "velik", co odpovd esk povaze, a je to jak to je, hlavn e toho je hodn. Kokosky u dvno nemaj ten krsn "prask", jsou neuhldn slepovan .... na vnecch peht nebo ztekl fondn, likrov piky jsou spe tvaru temelnskch v .... Uvdomte si, e ten kdo d to co se bude nebo nebude prodvat jste prv vy! Zkaznci.
Co se te instantnch cukr, piznvm, e i j jsem mezi n dlouh roky patil. Nebudu se tu nijak vymlouvat, bylo to z nkolika dvod, pracoval jsem v provozech kde to tak bylo zavedeno a druhm a tm hlavnm dvodem bylo, e jsem NAPROSTO neml znalosti, jak cukrainu pipravovat klasickou prodn cestou, protoe m to nikdo nikdy nenauil. Nemluvm te o klasick cukrain jako jsou vtrnky, vneky, kokosky, likrov piky ... velmi kvalitn zklady tto cukrainy jsem zskal na uiliti v Nov Pace a tmto tam zpt dkuji i svm mistrm odbornho vcviku, protoe tyto kvalitn zklady oceuji dodnes! Mm na mysli klasickou ppravu ovocnho mousse, okoldovho mousse, pipravit si ovocn glaz, okoldov glaz ... Zmna pro m nastala zhruba ped rokem, kdy jsem nastoupil do cukrrny, kde byli dva ze ty majitel Francouzi. Najednou jsem poznal, e cukraina se d dlat i jinak, naprosto klasickou cestou, s ovocem, elatinou, okoldou ... Zatm jedinou cestou je, jak jsem ji nkolikrt psal a byl za to i kritizovn, peklad odbornch cukrskch knih z anlitiny a francouztiny. Tyto zklady nejsou zatm v esku moc rozeny, protoe se to nehod. Vechny stty okolo ns sem nav sv chemick zbo a my tu z nho vesele vyrbme. Ale jsem velmi rd za to, e nejedna firma u si uvdomila, e takto to ji dlouho nepjde a tyto firmy se zanaj msto chemickch prk orientovat na dostupnost ovocnho pyr, kvalitn elatiny, prav okoldy ... pro ns cukre, kte se u nechceme spokojit s mchnm prku a vody, i pouvnm nhrad lehaky.
Dal vc na kterou mi ned nereagovat je otzka, kdo vlastn u ns cukrrny vlastn i d. Ano znm mnoho cukrren, kde majitel nejsou z oboru a podle toho to tak vypad, protoe tito lid nemaj ani nejmen znalost o tom, co cukraina obn. Znm ale i na druhou stranu nkolik cukrren, kde ikdy majitel nejsou z oboru, jsou pro vc zaplen a sna se sami i v tomto oboru dle vzdlvat a sv znalosti penet do provozu. Situace nebude lep, dokud cukrrny nebudou mt majitele, kte jsou bu z oboru, a nebo daj na zkuen cukre, kter ve svch provozech maj, ale jejich nzory nerespektuj. :-))


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku