�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


MORAVSK cukrsk POHR 13. ronk / -3.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 21.04.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3045

Skulptura je nesmrn dleitm prvkem v kolektivnm pojet kuchaskch tm, kde tento cukrsk druh dekorace dominuje soutn tabuli a ji z dlky pi pchodu hodnotcho komisae ovlivuje jeho dojem.

fiogf49gjkf0d

Skulptura, zastoupen v soutnm proveden 13. ronku cukrskho pohru v Kromi, je dalm tvrm a souasn hodnotcm prvkem, kter lze zaadit do skupiny progrese letonho pohru. Skulptura je nesmrn dleitm prvkem v kolektivnm pojet kuchaskch tm, v nich tento druh cukrsk dominanty vvod soutn tabuli a ji z dlky pi pchodu hodnotcho komisae ovlivuje jeho dojem. Je to z toho dvodu, e odborn hodnocen m svoji podstatu v subjektivnm emonm vjemu. Dky umn zhotovenmu dekoranmu vrobku, kter na dlku k coby majk na ostrov, me jet ped samostatnm hodnocenm zskat pro soutn tm njak pomocn bodk navc.
To, e se kategorie dekorativn vrobek nachz nov v soutnch pravidlech cukrskho pohru, je bezesporu velmi kladn poin, kter me pinst do budoucna velk pozitivum.

Soutn zadn - Skulptura - dekoran vrobek z jedlch materil (nap. modelovac hmoty, okoldy, grilie, karamelu, plastickho cukru apod.).

Kategorie skulptura vsledky /foto viz. nahoe/

1 - PAENICOV Lucie, H Frentt p. R.       - 90.00 bod
2 - SOLNIKOV Aneta,  SPOS Brno             - 86,00
3 - KROILOV Veronika, SPHZ U. Hradit   - 83.67

                                 1. msto  - PAENICOV Lucie, H Frentt p. R

                              2. msto - SOLNIKOV Aneta, SPOS Brno

                        3. msto - Kroilov Veronika, SPHZ Uhersk Hradit

                                                   - pokraovn -


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku