�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zmrzlinsk a cukrsk kurzy s CESKem / - I.

Autor: CESK a.s.
Datum vyd�n�: 14.04.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3042

Dozvte se jak spn zaloit, strojn vybavit a ekonomicky provozovat zmrzlinrnu, sprvn sestavit recepturu a ve spojen s vrobou zmrzliny.
Kurz je podn spolenost CESK a.s. a veden italskou GPS, Gelato Professional School.

fiogf49gjkf0d

Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku