�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Potraviny v zplavovch oblastech jsou asto pokozen

Autor: ZPI
Datum vyd�n�: 15.08.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=300

K obezetnosti pi zachzen s potravinami vyzv obany v zaplavench oblastech esk zemdlsk a potravinsk inspekce (ZPI). Potraviny toti mohou bt vlivem zvenho vlhka pokozeny nebo pln znieny...

fiogf49gjkf0d
...a mon je i kontaminace choroboplodnmi zrodky.
ZPI varuje ped konzumac potravin, kter pily do styku se zplavovou vodou a mohly bt zasaeny mikroby. Vjimku tvo hermeticky uzaven potraviny, ale i v tomto ppad je na mst nezbytn opatrnost. Zvenou pozornost vyaduj trvanliv potraviny se skladovnm v suchu. Jde o trvanliv peivo, mouku, tstoviny, aj, koen nebo kvu, kter mohou vlivem vlhkosti zatuchnout nebo zplesnivt.
"V ppad viditelnho rstu plsn, netypick vn, barevn zmny, navlhnut nebo speenho obsahu nedoporuujeme potraviny konzumovat, a to ani po odstrann pokozench st," upozornila Kolejkov. Stejn tak inspekce varuje ped optovnm zmrazovnm ji jednou rozmraench potravin, napklad vlivem vpadku elektiny.
Rizikov je i konzumace viditeln pokozenho nebo rozmklho ovoce a zeleniny. Inspektoi nedoporuuj pojdat ani plodiny, kter byly v pmm kontaktu se zplavovou vodou. "V kadm ppad je teba ovoce a zeleninu ped konzumac velmi peliv omvat," uzavela Kolejkov.

Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku