�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Sladk opojen aneb kad jsme njak / -2.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 20.05.2014
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=2961

Skupin hendikepovanch k byla vnovan vuka, sice s klasifikac, ale bez monosti pomen tvrch schopnosti se soupei irho spektra cukrskho rozmru.

fiogf49gjkf0d


                                           2. msto SHS Krom

Deset let v lidskm ivot je dosti vznan doba a tent as u vnuje kromsk SHS souti hendikepovanch k cukrskho oboru.
Kde byl prvotn impuls k npadu podn kovskho  kln tohoto druhu, kter se datem podn v roce 2005 pravideln kon a do souasnho jubilejnho ronku a jak vyplvalo z prbhu dje a mluvy zkulis, bude konat i v dobch nslednch? Sout, jej popularita i publicita se nalz v dosti zkch rozmrech, mla u ve sv podstat - alespo pro mne jaksi tajemn podtext, kter vyprovokoval v mm vdom zjem bt pi tom. Potkem osobitho druhu soutn odysey a po prbn souasno, ns provede v dalm prbhu reporte editelka soute a zstupkyn editele Stedn koly hotelov a slueb Krom Svatava Mlochov.

Podstata soute a jej dal vvoj vyplval ze skutenosti, e existovala skupina k, kte mli tzv. speciln vzdlvac poteby, je se v tomto ppad vnovali cukrskmu oboru, tedy ji dve zmnn kai.
V t dob ji byly zavedeny rzn soute, kter probhaly v plnm tempu na rznch vznamovch stupnch. Skupin hendikepovanch k byla vnovan vuka, sice s klasifikac, ale bez monosti pomen tvrch schopnosti se soupei irho spektra cukrskho rozmru.
A byli to prv pedagogov hanckch Atn, jak je unescov Krom pro svj vzdlanostn pvod pezdvna, kte na ele se Svatavou Mlochovou dospli k npadu, jen byl nmtem pro sout tohoto druhu i vznamu.
Jak se ovem lehko ekne, nemus se obdobnm zpsob i realizovat.
Sama inspiran mylenka bv nezdka brkou na rozbouenm moi, kter v nezjmu pzn boha vod se zpravidla roztt o sklu pot, kter jsou skoro pokad protivnky podntnch npad.
Pokud nen poehnno shry, tak bv obvykle marn snaha tch, co by chtli pivst na svt dt novho npadu. Le tehdej veden koly na ele s editelem Petrem Hajnm se tomuto ustlenmu pravidlu vymykalo a eskou soutn scnu obohatila dal sout, kter si u po desetilet raz, sice skromnou, ale spolehlivou a osobitou cestu pod nzvem SLADK OPOJEN.


2. msto SHS Krom - Nikol Novkov a Hana Hankov, trenrka Iva Glikov

 
               OUP Mohelnice                                           S Olomouc - Svat Kopeek

                    Obrzky je mon klikem zvtit - pokraovn pt

 


Vytisknuto dne 25.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku