�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak vznikla skrze koku zmrzlina

Autor: Cukrsk listy
Datum vyd�n�: 22.04.2014
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=2951

Pomocnk Guisepe aby nebylo poznat co se stalo, zamchal sl do ledu. Sl do grenadiny natst nenapadala. Vzal vaeku a chtl grenadinu zamchat, ale ta k jeho zjitn ztratila svou vlnost a byla neekan tuh.

fiogf49gjkf0d

V vodu tohoto vyprvn vlome do pbhu radji slvko  - pr -.
Tento  pbh se ml stt v dom italskho cukre Giovaniho Sorbettiho ve Florencii.
V jeho dom se chystala velk udlost nebo pan f ml druhho dne vstoupit do stavu manelskho. Veker dn se poddilo tomuto dni a proto byl cel den obrcen zcela naruby, kdy se po celou jeho dobu drhlo, mylo, uklzelo a to jak v byt, krm i v komoe, kter slouila t za lednici. Ve se nastrkalo do komory, aby bylo vc msta v jinch mstnostech. Vechny police byly pln a ani na stolech a zemi nebylo volnho msteka.
V komoe se rovn nachzely msy s ledem, v nich byla v cnovch ndobch rozdlan grenadina. I Sorbettiho koky musely bt pitom. A jak jinak, musely se chlupat ptulnice nalzat prv v mst, kde byl nejvt nepodek, tedy v komoe. Ji pedtm v tomto prostoru nasthovan myi se staly pedmtem jejich zjmu. V honb za malmi hlodavci si koky v urputn snaze jejich dostihnut klestily cestu mezi nahromadnm ndobm a pytli se surovinami. Pomhaly si pitom svmi ostrmi drpky, a tak pi jednom zseku tlapkou se jedn z nich podailo roztrhnout pytlk se sol, z nho se zaal jeho obsah  sypat na led, kter se nachzel kolem ndoby s grenadinou. Pomocnk Guisepe ze strachu aby nebylo poznat co se stalo, zamchal rychle sl do ledu. Grenadina byla natst pikryta poklic a tak do n sl nenapadala.
Pomocnk uchopil vaeku a chtl grenadinu zamchat, ale ta k jeho zjitn ztratila svou vlnost a byla neekan tuh. Grenadina byla ale potebn k okamitmu pouit a tak ji vzal v nadji, e se mu ji pi dal pprav poda zvlnit. Ale ono se i pes jeho snahu na jej struktue nic nezmnilo. Podvali ji tedy tak jak byla, tud v tuhm stavu.
K pekvapen Guisepeho a poslze i jeho fa, kter u t zjistil co se stalo, byl tento neekan zhotoven vrobek pjemnm pekvapenm pro hosty a stal se velmi  chutnou
lahdkou svatebnho veera.

----------------------------------
Tak
italsk koky, ale z Rimini
----------------------------------
Zprva o zmrazen pochoutce se roznesla po cel Florencii, jej obyvatel  zaali vyhledvat cukre Sorbettiho, aby jeho lahodnou novinku mohli ochutnat.
A tak dky mourovatmu gattu (it. koka) mla vzniknout zmrzlina, s nezbytnm dodnm slvka pr !

Na tma dvn povsti zpracoval
Ji V. ez


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku