�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Velikonon bernek

Autor: ireks - enzyma
Datum vyd�n�: 08.04.2014
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=2944

Sandra HARMONY je zakoncentrovan sms uren pro vrobu lehanch a tench vrobk peench ve formch. Harmonicky spojuje vysokou kvalitu vrobk s optimln cenou pipraven hmoty.


fiogf49gjkf0dNa Vnoce je tradic pct vnoku, na Velikonoce zase Velikononho bernka nejdleitj symbol Velikonoc. Ani se nenadjeme a nastane  as oprit velikonon formu a pak u meme dle postupovat dle tradinch recept. Bernek by rozhodn neml na svtenm stole chybt k aji i kv pijde urit vhod!

Sandra HARMONY je zakoncentrovan sms uren pro vrobu lehanch a tench vrobk peench ve formch. Harmonicky spojuje vysokou kvalitu vrobk s optimln cenou pipraven hmoty.

Sandra SPEKTRUM svtl je cukrsk sms uren k vrob hmot s vym

obsahem oleje vhodn zejmna pro vrobu bbovek, chlebk a dalch vrobk

peench ve formch.

Sandra PERNK je kompletn sms pro jednoduchou vrobu kvalitnho jemnho

pernku, pernkovch ez a jinch specialit z pernkov hmoty.

Doporuen receptura:

Sandra HARMONY 1125,0
Cukr krupice 700,0
Penin mouka hladk svtl 180,0
Voda pitn 860,0
Olej jedl 350,0

Sandra SPEKTRUM svtl 1000,0
Voda pitn 400,0
Olej jedl 300,0

Sandra PERNK 1000,0
Voda pitn 550,0
Olej jedl 250,0

Doporuen technologick postup:

Sandra HARMONY

Vechny suroviny spojme a nechme cca 5 min. bobtnat. Pro zskn lehan hmoty lehme pi maximln rychlosti 6 - 8 minut a dvkujeme do pipravench tvotek.
Pro zskn ten hmoty mchme pi nejpomalej rychlosti 1 minutu a dvkujeme do pedem pipravench tvotek.

Sandra SPEKTRUM svtl

Vechny suroviny smchme a nechme 5 minut nabobtnat. Pot mchme pi nejni rychlosti po dobu 1 - 2 minut (protnakou) do hladk a homogenn konzistence.
Doporuen mrn objem 860 - 920 g/l.

Sandra PERNK

Suroviny spojme a nechme cca 5 minut bobtnat. Pot 0,5 - 1 minutu mchme pi nejpomalej rychlosti do hladk a homogenn konzistence.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku