�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Moravsk pohr - tuctov jubileum / - II.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 31.03.2014
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=2941

Dalm prvek, kter obohatil Moravsk pohr, byl aranovac metalick drt, opeden floristickou pskou uren jako konstrukn prvek pro vrobu kvtin, se zan rovn objevovat na cukrskch soutch.

fiogf49gjkf0d


4. - KROILOV Veronika, SHPZ Uhersk Hradit /obrzky je mon klikem zvtit/

Zvon asu ji odeznl 12. ronku Moravskho pohru v dortov a dezertn tvorb a my se meme tit na jeho tinctou sadu, tedy sla nikterak populrnho. V osud poadatelskho kolobhu pro rok pt pipadla reie cukrskho pohru kromsk SHS, kole, kter byla poslednm vstupujcm na kadoron poadatelsk koloto a bude to ji potet, kdy se ujme poadatelsk reie.

Dalm prvkem, kter obohatil cukrskou tvorbu a nalzal se ke spaten na 12. ronku Moravskho pohru, byl aranovac metalick drt, opeden floristickou pskou uren jako konstrukn prvek pro vrobu kvtin, kter se zan rovn objevovat na cukrskch soutch.
V souvislosti s brnnskou akc lze poukzat na vyrovnanost jednotlivch vrobk, kter v potu tincti zdobily soutn pdium a nelze ne konstatovat, e se jednalo o skvost vedle skvostu.


 5. - VOLN Denisa, SGSO Frdek Mstek

Je zde avak jin vc a to dosti bolav. Brno je asi 12 krt vt ne jsou ob zbyl msta dohromady, ve kterch se Moravsk pohr pod. Tak nap sv jednoznan demografick pevaze, nem mrn tomu odpovdajc nvtvnost.
Ba nebudu nikterak od pravdy kdy napu, e jak jihomoravsk vinask vchodn vspa i hanck Atny  zejm Brno o njakou nvtvnickou hlavu ped! e je to ke kod popularizace  toho umleckho a chutnho oboru, neteba jist dodvat.
Pro Brnnsk to bude i ml by bt urit nmt k zamyln. Je tu ovem nkolik ale. V mluv jednoho z enk se ozval nvrh prezentace takovho cukrsko soutnho umu v prostorch nkterho velkho nkupnho centra. Jist se jedn o podnt dobr, ale v jak lehkosti byl takov nvrh pronesen, ostatn dobe mylen a pejc nvrhy svho autora nic nestoj, o to by jeho realizace byla obtnji realizovateln. Jednm z prvch tkost by byla cena takovho pronjmu, na kterou by se vzaly pote na prvn pohled neviditeln.


6. Stehlkov Michaela, SPOS Brno

Stedn kola potravinsk obchodu a slueb Brno je kolou multifunkn sestvajc ze esti detaovanch pracovi. Celkov poet zamstnanc je sloen z 270 person a vet studentskho stavu vykazuje 2700 osob.
kola provozuje tm dv destky obor, kdy bereme v potaz i jejich  vkonnostn odbornou diferenci. To je bezesporu notn porce starost a problm, z eho se odvj i vci nsledn.
A to vyvol logickou vahu, e z tto dvactky nem, ostatn ani neme mt kad obor vzjemn si rovn podmnky, kdy navc takovto kvantum mus zkonit vst k prioritm jednoho vi druhmu. Nelze ani jinak. Neodpovdejme, ale polome si jen otzku, na kterm mst se bude v ebku zmnn priority ocitat ne a tak zcela zbytn cukraina?  A tak bychom mohli pokraovat, kdy zvrem k uvedenmu pat zmnka o tom, e kad kola dnes bojuje s druhmi o peit a tak v pudu sebezchovy bere mnoh z toho co je tzv po ruce a co kapacitn podmnky dovol.


7. - DLABAJA Luk, SHS Krom

A vichni dobe vme, e tch dobrch k, bv asi tak z deseti jeden.
A ani to nemus bt automatickou pravdou. Mon, e jsou to jenom ti + nco  mlo navc, co je ke spaten v podob hezkch vtvor na soutch. Co je v porovnn s celkovmi investicemi pece jen trochu mlo!

- pokraovn -


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku