�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Moravsk pohr - tuctov jubileum / - I.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 30.03.2014
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=2940

Novm prvkem byla monost pouit krajky jako zpsob ozdoby dortu, kdy se jednalo o npadit poin v monostech soutn legislativy, kter navil pvab nejpopulrnjho cukrskho vrobku o stupe divck pzn.

fiogf49gjkf0d


         1. - MLNKOV Markta,  2. - PAENICOV Lucie, 3. - BERLK Richard

Pne j, jak ten as let! Opravdu rovn tucet rok tomu nazad, co cukrsk sout Moravsk pohr v dortov tvorb spatila svtlo svta. Bylo to jet za ry editel kol dvou BB, Brna a Bzence v podn protagonist Ladislava ernho a Emila evka t.. na penzi -, kdy hlavn inspiran npad pochzel od bzeneckho Emanuela Budka, kdy dn hlav vech dohromady zavdalo  mylenku ku zrodu moravskho soutnho poinu.

Pvodn se jednalo o jihomoravsk duet, jeho vvoj pisadil k soutnmu stolu tetho do dortovho marie, kterm se stala kromsk SHS. Rok 2006 tak tedy napevno stanovil poadatelsk trio, kter v tomto sloen to soutn rundu v pravideln ron rotaci a dodnes.
Soutn zadn m pomrn ustlenou literu svho znn s obasnou inovac, kter pro brnnsk 12. ronk mla drobnj nuanci v jejm znn a to spovalo v psemnm zpracovn receptur bez nutnosti popisu technologickho popisu. Dle bylo povinnost uveden vzestupn grame surovinovho sloen. Novinkou letonho Moravskho pohru byla monost pouit tzv. drtkovn pro ppravu kvt, a to v souladu s nov zavedenmi pedpisy pro tento druh tvorby, kter bezesporu pidala na atraktivit a pvabu vtvor.




                            1. - MLNKOV Markta, SGL Bzenec - 284.67 bod

Pohrovou novinkou bylo naven hmotnosti slavnostnho dortu z pvodnch 5 na 6 kg a dezertov gram mohla doshnout hodnoty 40 g. A rovn degustanho batulku (degustan dortk na hranici 1 kg). A dalm novm tvrm prvkem byla monost pouit krajky jako zpsob ozdoby dortu, kdy se jednalo o npadit poin v monostech soutn legislativy, kter navil pvab nejpopulrnjho cukrskho vrobku o stupe divck, poppad zkaznick pzn.
Skuten, textiln krajka, v dob svho rozmachu zaznamenala kivku sv popularity, kdy po potenm nrstu pilo obdob recesnho poklesu. Tm, e krajka prov svoji renesanci, vstinji spe eeno ve znovurenesanci v soutn cukrskch pravidlech, otevr obzory tvrho uplatnn zrunm detailistm cukrskho cechu.




 2. - PAENICOV Lucie, H Frentt pod Radhotm - 283.33 bod

 - U Lucinina jmna uvdme jet jednu variantu jeho znn, a to i ppadn Penicov. Ob podoby se objevily v souvislosti s touto soutc, kdy na popisce expontu je pjmen toton s  jej prac, oproti vsledkov listin kde je frenttsk soutc prezentovna v podob Paenicov. V ppad jejho ozvn se, uvedeme rdi ve na sprvnou mru.

Pedsedkyn  hodnotc poroty Eliky  - on ji mlokdo ekne jinak -, jsme se zeptali na motiv rozhodnut pro nejlep vrobek?
Odpov spovala ve vroku, e hlavnm kritriem byla hodnota chuti, a to pedevm korpusu a krm. Ta byla tou urujc hodnotou bodovch pdl i ztrt, pestoe divck pohled mohl mt odlinou tendenci v jinm hlu posouzen. Urit nen zapoteb dodvat, e divk se musel spokojit pouze s idlem zraku a neml k dispozici senzorickou monost, na rozdl od poroty.




3. - BERLK Richard, SO Bratislava- 265. 67 bod

- pokraovn -


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku