�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukr v obchodech je vesms bez zvad; obas chyb oznaen

Autor: ZPI
Datum vyd�n�: 02.08.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=294

Chybjc daj o hmotnosti vrobku byl v devti ppadech ze 125 vzork cukru nejastjm prohekem pi kontrole esk zemdlsk a potravinsk inspekce (ZPI).

fiogf49gjkf0d
Chybjc daj o hmotnosti vrobku byl v devti ppadech ze 125 vzork cukru nejastjm prohekem pi kontrole esk zemdlsk a potravinsk inspekce (ZPI). V jakosti nevyhovla ze 67 zkoumanch vzork necel
estina; cukr byl vesms zatdn v nesprvn kategorii.
Celkem odebrali inspektoi ke zkoukm od vrobc, prodejc i distributor cukru 138 vzork, z toho tyi z dovozu. "Ve vtin nevyhovujcch ppad inspekce nadila npravu, v nkterch vak uloila i pokuty," uvedla mluv.
Podle Kolejkov se bn domc spotebitel setkv v obchod s cukrem krystalem, krupic nebo moukou. Ty by mly bt oznaeny i skupinou "blosti" jako cukr extra bl, bl nebo polobl. Ve vyhlce se cukr jet rozliuje na cukr tvarovan; kostky, brid a homole, cukr mouku, tzv. kandys, tedy cukr s velkmi krystaly epnho cukru, a tekut vrobky z cukru.
Pedpisy rozliuj jet i prodn, hnd cukr. Poptvka na trhu je vak po tto komodit mal a spotebitel se s n v obchodech setkv spe vjimen. Prakticky veker cukr na eskm trhu se vyrb z cukrov epy, protoe ttinov cukr se do esk republiky ji nkolik let nedov, doplnila mluv.

Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku