�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Frigomat dobv obchodn kty

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 28.03.2014
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=2939

Spolenost CESK, a.s. si upevuje na eskm trhu pozice, jak ukzal Mezinrodn potravinsk veletrh Salima v Brn. Vznamn zmrzlinsk spolenosti pouvaly jeho vrobnk toen zmrzliny FRIGOMAT.

Spolenost CESK, a.s. si upevuje na eskm trhu pozice, jak ukzal Mezinrodn potravinsk veletrh Salima v Brn. Pipomeme, e firma CESK, a.s. je pedn vznamn dodavatel italskch zmrzlinovch stroj FRIGOMAT na vrobu toen zmrzliny. M ve svm zbru sortiment vybaven pro restaurace, cukrrny a bary.
Do prodejn nabdky tto vznamn spolenosti s multifunkn prodejn nabdkou nle rovn kvovary, chladc a mrazc skn, vrobnky okoldy, sorbet, evidenn systmy, npojov technika, kvovary i men systmy pro domcnost a kancele.

Nabdkovou souvislost s restauranmi provozy veho druhu v nvaznosti na spolenost CESK, a.s. lze vyjdit ve zkratce slovem univerzlnost.
Vtu v vodu o upevovn si obchodnch pozic, podtrhuje skutenost, e  v ppad nejvtch eskch vrobc zmrzlinovch sms Prego, MEC, To je a Opono pi brnnsk SALIM, mly vechny vyjmenovan spolenosti jednoho spolenho jmenovatele. Byla jm akciov spolenost CESK, as., jejm prostednictvm zmrzlinovch stroj FRIGOMAT byla nvtvnkm nabzena toen zmrzlinov pochoutka.
Pipomeme si charakteristiku jednotlivch vystavovatel na 29. ronku mezinrodnho potravinskho veletrhu.

PREGO, Hradec Krlov je velkoobchodn prodejce italskch surovin na zmrzlinu, dorty, mounky, tiramisu, cukrsk suroviny, ovocn salty, toppingy, polevy, horkou okoldu i ledovou t횝. Do prodejnho ranku krlovhradeck spolenosti nle rovn nabdka zrnkov kvy pro prav italsk espresso, cappuccino, latt macchiato.
A dodejme, e nezbytnou soust pro pedvdc akce , jak tomu bylo i na Salim, je vrobnk toen zmrzliny FRIGOMAT.FRUJO Tvrdonice,
majc ve sv produkn vbav zmrzlinu pod nzvem to je, zaloen legendrnm podnikatelem Rudolfem Polakem. Tato jihomoravsk spolenost se prezentuje konzervac ovoce aseptickm zpsobem bez chemickch psad s nslednm zaazenm mlnch komponent a  zmrzlinovch sms do svho vrobnho  programu.
Firma m ve svm zastoupen dal vrobn potravinsk programy typu npojov vroby, tvorbu mraench krm vetn rozshl ady cukrskch a cukrovinskch produkt. Na 29. ronku pouvala pro prezentaci sv zmrzliny to je vrobnk FRIGOMAT.

esk zmzlina Opono, jej zmrzlinsk tradice na eskm trhu se datuje ji 60. rokem minulho stolet, je proslul mlnmi smsi Mixar a Fredomix nebo vrobou vodov a UHT zmrzlinov smsi a rznch druh ledovch tt. esk zmrzlina Opono je spjata se spolenost BOHEMILK a. s. v Opon, kterou pipomenou dvj proslul vrobky pod nzvem NUTRICIA OPONO zaujm vznamn trn teritorium stednch ech a Prahy.
esk zmzlina Opono pro prezentaci sv zmrzlinov produkce na  mezinrodnm potravinskm veletrhu pouvala vrobnk toen zmrzliny FRIGOMAT.MEC3 Praha
, jeden z typickch pedstavitel italsk zmzlinsk koly, dolaujc chuovou rove s univerzitou v Boloni ve snaze udren stylu renesann psobnosti la Italia.
MEC3 svm obchodnm zbrem zastupuje oblasti eska a Slovenska.
Tato spoluprce pin vsledkovou hodnotu pozoruhodnch zmrzlin pod nzvy  Mandarinetta, Extra Dark, Cookis i TI PRENDO, po esku Chapk.
Spolenost MEC3 m rozen sortiment v podob rznorodch ledovch tt, topping, posyp, dekorac a dalch.
Zbv pipojit jet jeden doplnk a to v tom smyslu, e ani u tto spolenosti na brnnsk SALIM nechybl vrobnk toen zmrzliny  FRIGOMAT.


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku