�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pask lehaka a krm

Autor: Johny
Datum vyd�n�: 17.03.2014
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=2934

- technologick postup - smetanu, cukr a ztuen tuk pivedeme opt v hrnci k varu, odstavme a zamchme okoldovou polevu ( tabulkovou rozlmeme na men kousky ) a prost kakov prek.

fiogf49gjkf0d

Pask lehaka - lehk -

cukr krupice                                             0,100 kg
kakaov prek ( nejlpe kolem 20% tuku ) 0,080 kg
smetana ke lehn 33%                           1,000 kg ( 1 litr )

- technologick postup - smetanu a cukr pivedeme v hrnci k varu, odstavme a zamchme prost kakakov prek. Nechme zchladnout a dme uzrt do lednice, nejlpe pes noc. Druh den vylehme v pevnou neroztkavou npl.

Pask krm - tk

-smetana ke lehn 33%                       0,280 kg
cukr krupice 0,100 kg
okoldov poleva ( okolda na vaen ) 0,140 kg
kakaov prek                                      0,080 kg,
ztuen pokrmov tuk                            0,060 kg

- Technologick postup -

Smetanu, cukr a ztuen tuk pivedeme opt v hrnci k varu, odstavme a zamchme okoldovou polevu ( tabulkovou rozlmeme na men kousky ) a prost kakov prek.
Opt nechme zchladnou a uzrt v lednici do druhho dne. Druh den vylehme, pop. trochu ped lehnm nahejeme.


Vytisknuto dne 13.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku