�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Historick mluva okoldy

Autor: Stanislav Krmsk
Datum vyd�n�: 14.03.2014
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=2933

Vechny linky jsou v provozu a zbo se okamit prodv nvtvnkm. Ozdobou tto haly je okoldov kana, zdoben pozlacenmi kakaovmi boby. Kad obdr oplatku namoenou v erstv okold.


Imhoff - Stollwerck muzeum je nejvtm svho druhu na svt. Kdy se na podzim roku 1993 slavnostn otevralo, nikdo tehdy netuil, e se toto muzeum okoldy bhem 10 let stane nejnavtvovanjm muzeem v Nmecku. Za rok pivt pes 500 tisc nvtvnk, co je srovnateln nap. s Pergamonskm muzeem v Berln. Mnoho lid se do muzea vrac. Zajmav je tak fakt, e muzeum si na svoji innost vydl, co v tto brani rozhodn nebv pln obvykl.

Budova jako lo
Stavba muzea stla 53 milin marek a financoval ji prv majitel firmy Stollwerck Hans Imhoff. Muzeum bylo postaveno za rekordnch 13 msc na mst star celnice, v krsn poloze na behu Rna nedaleko centra msta.
Sama prosklen budova je architektonicky velmi zajmav, z jedn strany toti pipomn lo. Stavbu projektoval vznamn nmeck architekt Fritz Eller z Cch. K dispozici je na 4000 m2 vstavn plochy ve tech podlach.

okolda,  npoj  panovnk
V muzeu se nvtvnk dozv vyerpvajcm zpsobem o historii pstovn kakaovch bob, uvid vzcn exponty maysk a aztck kultury. Soust muzea je i tropick sklenk, kde je udrovna teplota 25 - 28 stup a mj. tu roste strom kakaovnku.
Historie konzumace okoldy zan u okoldovho  npoje, kter se podval na panovnickch dvorech. Teprve od 17. stolet se okolda zaala podvat na veejnch mstech, stle se vak jednalo o luxusn zleitost. Muzeum vlastn i vzcnou sbrku porcelnovch a stbrnch lk a konvic na okoldu.
V dal sti expozice se seznmte s potky strojov vroby okoldy s ukzkami historickch stroj. Prvn strojov vyroben okolda pochz z konce 18. stolet a prvn tabulky se objevuj a v druh polovin 19. stolet. V dal mstnosti upout pvodn cukrovinksk obchod z 30. let minulho stolet, kter je zaplnn starmi obaly od okold a cukrovinek.
Expozice dle pokrauje do prosklen haly, kde jsou nainstalovny linky na vrobu okoldovch figurek, pralinek a malch okoldiek a je odsud krsn vhled na Rn. V tomto mst si skuten pipadte jako na lodi. Vechny linky jsou v provozu a  zbo  se okamit prodv nvtvnkm. Ozdobou tto haly je okoldov kana, zdoben pozlacenmi kakaovmi boby. Kad obdr oplatku namoenou v erstv okold.

Reklama a automaty
Ve tet sti expozice zaujme historie firmy Stollwerck, kter byla zaloena ji v roce 1839 a od roku 1896 mla firma poboku i v Bratislav (dnen Figaro). V dalch mstnostech ek vzcn sbrka plakt a emailovch reklamnch tabul. Firma Stollwerck proslula svmi prodejnmi automaty, take ani ty nechybj. Expozici dopluj reklamn alba s vkldanmi obrzky, dal znm reklamn fenomn konce 19. stolet.
Nvtvnk m monost se zastavit i v minikin, kde zhldne reklamn spoty z 50. a 60. let minulho stolet.
Na konci expozice mete navtvit velkoryse koncipovan obchod s obrovskm sortimentem okoldovch vrobk a suvenr za pijateln ceny. Nvtvnkm slou i  restaurace  s terasou v letnch mscch. Na nvtvu muzea je nutn si rezervovat 2-3 hodiny.


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku