�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


ZPI letos pi kontrole zmrzliny

Autor: ZPI
Datum vyd�n�: 29.07.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=292

Pouze pt nevyhovujcch vzork zmrzliny zatm nala pi letonch kontrolch v obchodn sti esk zemdlsk a potravinsk inspekce (ZPI). lo o pt vzork ze 44 kontrolovanch na Plzesku, kter byly znovu zmrazeny a nesmj se dle prodvat.

fiogf49gjkf0d
Pouze pt nevyhovujcch vzork zmrzliny zatm nala pi letonch kontrolch v obchodn sti esk zemdlsk a potravinsk inspekce (ZPI). lo o pt vzork ze 44 kontrolovanch na Plzesku, kter byly znovu zmrazeny a nesmj se dle prodvat. Z 25 vzork na Brnnsku byly vechny v podku, ekla TK mluv ZPI Daniela Kolejkov.
Kontrole podle mluv podlh nejen vrobek, ale i suroviny. Inspektoi nachzej nedostatky nejastji pi hygien prodeje, jako nepouvn hygienickho nin pi podvn kornout nebo nedostaten vmna vody na omyt porcovacch klet. "Zmrzlinu asto prodvaj brigdnci, kte nemvaj zait hygienick nvyky," doplnila Kolejkov.
ZPI kontroluje prodejce zmrzliny prbn, a to v ppadech, kdy vroba nenavazuje na stravovn, a ve stncch. Soust je i kontrola zdravotn nezvadnosti mikrobiologickm vyetenm. Inspekce zkoum i zaveden a funknost tzv. systmu kritickch bod. Za losk rok odebraly laboratoe 374 vzork zmrzlin, z nich ikrobiologicky nevyhovlo 14, ale jen u jednoho pevily koliformn bakterie normu a vrobek byl zdravotn zvadn.
Vroba zmrzlin mus bt jako potravinsk ohlena ZPI. V zvislosti na typu produktu se skladuj v konenm prodeji pi teplotch mnus osm a mnus osmnct stup i nich. Doba pouitelnosti od zmrazen je opt podle typu 24 a 48 hodin.

Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku