�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


CITRONT

Autor: Petr Haase
Datum vyd�n�: 10.07.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=286

Citront je to plod cedrovho stromu majc souvislost s citronem a melounem. M silnou masitou kru dosahujc 2,5 a 3 kg hmotnosti. Chu citrontu je lahodn nakysl.

fiogf49gjkf0d
Pstuje se v Itlii, panlsku, Korsice, Albnii a Livornu. Nejlep kvalita citrontu je vak ze Siclie. Aby se doclilo krsn zelen barvy, musej se plody trhat jet nezral, protoe uzrl plody jsou ji lut. Do rznch zem se dov konzervovan ve slan vod nebo zavaen-glazrovan. Zaven citrontu nen tak snadn, jak by se na prvn pohled zdlo. Citront konzervovan ve slan vod se nkolikrt proplachuje istou vodou, aby se odstranila obsaen sl. dn proplchnut citront se va ve vod do zmknut. Potom se jdrovit vnitky z plod odstran a plody se daj vysit,aby byly naprosto ist beze skvrn. Vysen plody se opt proplachuj vodou. Takto upraven plody se zalvaj studenm cukrovm roztokem a nechvaj se do doby, ne zanaj zvolna kvasit. Po tuto dobu se cukrov rozvar denn obmuje a zalv s pokad hust o 5 stup. Kvaen citrontu je nevyhnuteln nutn, ponvad se tm otvraj v plodech pry jimi cukr vnik dovnit. Tm se prv docl prhledn a mkk konzistence. Nakonec se citront pev v cukrovm rozvaru 35 stup silnm. Potom se citront nech oschnout a poslze se glazruje. V cukrskch vrobnch se asi ji s pravm citrontem nesetkme, je nahrazovn jinmi prmyslov vyrbnmi ppravky.

Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku