�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


O POHR NESTL ESKO s.r.o."

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 05.07.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=283

Zde se dozvte rozdlen soutnch discipln, jak se bude hodnotit, co vechno muste a nemuste udlat pi asti v souti kolik za to zaplatte a co vechno krsn za to dostanete. Sout se uskuten v Pardubicch 10. - 12. jna 2002

fiogf49gjkf0d
NESTL ESKO s.r.o.
PVV, s.r.o. PARDUBICE a SETPUS HRADEC KRALOV

VYHLAUJ

O POHR NESTL ESKO s.r.o.Sout se uskuten v rmci 7. ronku kontraktan prodejn vstavy GASTRO PARDUBICE 2002 ve dnech 10. 12. jna 2002.

Soutn disciplny mezinrodn soute pro cukre, pernke, pekae


Soute se mohou zastnit jak profesionlov, tak amati.

CP-1 Dospl cukri, pernki
Dovezen vstavn cukrsk (pernksk) expont dle vlastn vahy.
Neomezuje se ani nmt ani hmotnost

CP- 2 Bez rozdlu vku cukr, pernk
Dovezen cukrsk (pernksk) vrobek, s nmtem plochodrnho zvodu ZLAT BILBA
Neomezuje se hmotnost ani zpracovn

CP 3 Dospl pdiov vystoupen profesionl pernk
Zdoben dvou stanovench tvar (vlastn nmt a velikonon tma) na podiu

CP J Junioi do 21 let cukr, pernk
1) Cukrsk vrobek /batul, dort, vykrajovn ze lehan hmoty apod./, na tma Dopravn prostedek Neomezuje se velikost ani tvar, ani korpus, npl, poleva, ani zpsob zdoben. Hodnot se i chu, proto souasn pedat 4 ks /porce/ ve stejnm sloen k degustaci.

2) Zdoben pernkovch tvar /2 ks/, na pdiu jeden nmt vlastn, jeden bude stanoven ped sout, souasn tvary budou oznmeny ped sout.

CP A Nov vyhlen sout neprofesionl bez rozdlu vku
1) Dovezen vlastn cukrsk /pernksk/ vrobek neomezuje se ani hmotnost, nmt, ani zpracovn.
2) Zdoben pernk. tvar s vlastnm nmtem /2 ks/

Hodnocen jednotlivch soutnch disciplnCP 1 - /Dospl cukri, pernki/
Hodnot se:
a) npaditost 0 20 bod
b) istota 0 20 bod

CP- 2 /Bez rozdlu vku cukr, pernk/
Hodnot se:
a) npaditost 0 20 bod
b) istota 0 20 bod

CP 3 /Dospl pdiov vystoupen profesionl pernk/
Hodnot se:
a) hygiena a istota pracovnho msta 0 10 bod
b) organizace prce (celk. vystoupen) 0 10 bod
c) npaditost 0 10 bod
d) istota zdoben 0 10 bod

CP J /Junioi do 21 let cukr, pernk/
1) Hodnot se:
a) hygiena a istota proveden 0 5 bod
b) npaditost vzhledu a ozdob 0 5 bod
c) chu 0 5 bod
d) estetika naaranovn 0 5 bod

2) Hodnot se:
a) hygiena a istota pracovnho msta 0 5 bod
b) organizace prce (celk. vystoupen) 0 5 bod
c) npaditost 0 5 bod
d) istota zdoben 0 5 bod

CP A /Sout neprofesionl/

1) Hodnot se:
a) npaditost 0 10 bod
b) nmt a istota zdoben 0 10 bod

2) Hodnot se:
a) organizace prce (celk. vystoupen) 0 10 bod
b) istota zdoben 0 10 bod

Podmnky asti v soutia/ zaslat vyplnnou pihlku do soute do 20. z 2002 /po zasln pihlky obdr astnci podrobn informace k souti/

b/ zaplatit do 30. z 2002 zpisn - podle kategorie, sloenka bude zaslna s podrobnmi informacemi

c/ ponechat vstavn exponty vystaven po celou dobu akce /vlastn sout probhne 10.10., cel akce je ve dnech 10. 12.10.2002

Zpisn soutccha/ senioi K 400,-
b/ junioi K 300,-

Zpisn je stanoveno za jednoho astnka, bez ohledu v kolika kategorich sout.

Odmny soutcmVichni soutc obdr od organiztor soute upomnkov pedmty, vem budou pedny diplomy za ast. Soutc na prvnch mstech v kad discipln obdr hodnotn dary. Organiztoi soute vyhls celkovho vtze /astnka s nejvtm potem dosaench bod/, ten obdr hlavn cenu Pohr NESTL ESKO s.r.o. a hodnotnou cenu. (Pi loskm ronku vtz obdrel barevn televizor.)
Po celou dobu GASTRO PARDUBICE 2002, bude probhat doprovodn program, kde se budou prezentovat firmy, je zde monost prezentace i kol formou kuchaskch a cukrskch, pernkskch expont, slavnostnch banketnch tabul, vstavnch panel, stnk, vystoupenm v doprovodnm programu /barmansk show, pedveden odbornch dovednost kucha, cukr, nk/, to ve za asti sdlovacch prostedk, laick i odborn veejnosti.

Hlavn sponzor:
NESTL ESKO s.r.o.Odborn garant soute:


Vzdlvac zazen Dr. Jitky Hladk, Pardubice

Informace o pihlen do soute:


SETPUS, SUILOVA 1337, 500 02 HRADEC KRALOV
Tel: 049/56 11 759 (49 52 11 759)


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku