�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Lskov oky

Autor: Petr Haase
Datum vyd�n�: 24.06.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=280

Jsou to plody vtinou divoce rostoucho lskovho kee, vyskytujc se po cel Evrop, severn Asii a Japonsku, jejich kvalita je rzn. Nejlep druhy lskovch ok pochz vtinou z Levanty.

fiogf49gjkf0d
Jsou to plody vtinou divoce rostoucho lskovho kee, vyskytujc se po cel Evrop, severn Asii a Japonsku, jejich kvalita je rzn. Nejlep druhy lskovch ok pochz vtinou z Levanty. Oky s Itlie, Siclie, panlska a Francie se zdaleka nemohou rovnat jakost, zdravm plodm ze severnho pobe Mal Asie. V tchto krajch rostou lskov kee v kopcch, vtinou se vak pstuj na plantch. Nevyaduj pli velkou obsluhu a dozrvaj v msci srpnu. Na zvltnch strojch se lskov oky zbavuj skopky a rovn se td podle velikosti jader. Lskov oky obsahuj: 63% tuku, 17,41% blkovin, 8,50% krobu, 2,50% minerlnch ltek. Co se vivnosti tk, 1 kg ok se rovn 1kg masa. Z tchto vysoce olejnatch plod, lze zskat pes 50% velmi jemnho oleje, kter se d pout pi vrob okoldy. Lskov oky se v cukrstv pouvaj k rznm elm, bu syrov nebo praen, mlet i hoblovan, sekan a plen, ale tak i cel. Praen ok: Nejlep zpsob je nasypat oky v tenk vrstv na plechy s okrajem dt do mrn ne pli hork pece a s obasnm pehrnutm prait tak dlouho, a obdr zlatolutou barvu a slab hnd slupky na okch popraskaj. Pak se nasypou na hrub sto a rukama je v st teme a zbavme je tak slupek. Potebujeme-li praen oky sekan nebo hoblovan, je lpe nejprve oky nasekat i nahoblovat a potom prait, protoe pedem praen oky se pi sekn neb hoblovn pli drt.

Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku