�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Problmy se lehakou

Autor: Petr Haase
Datum vyd�n�: 19.06.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=279

Potkem minulho tdne se v Praze pestala vyrbt erstv ivoin lehaka v 1litrovm balen, uren pro vrobny. Jedin prask firma, kter tuto lehaku dodvala do obchodn st, bez jakhokoli oznmen pedem, ukonila vrobu tto lehaky.

fiogf49gjkf0d
Potkem minulho tdne se v Praze pestala vyrbt erstv ivoin lehaka v 1litrovm balen, uren pro vrobny. Jedin prask firma, kter tuto lehaku dodvala do obchodn st, bez jakhokoli oznmen pedem, ukonila vrobu tto lehaky. Do vroben sice je dodvna lehaka od jinho dodavatele, ale vzhledem k tomu, e se jedn o lehaku s prodlouenou trvanlivost, tuto lehaku nelze pout do vrobnk lehaky a klasickm lehnm ve stroji se rovn nedocl sprvnho nalehn. Pi vrob lehakovch dort se mus pouvat ztuova lehaky, ale i tak je lehaka spe jako krm. Jin alternativa je pouvat lehaku rostlinnou, ale to u je odlin chu a nkte zkaznci ji nemaj rdi. Doufejme, e se situace co nejdve zlep a doshne se lepch vsledk.

Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku