�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


MPO chce zachovat zven clo na dovoz kakaovho prku s cukrem

Autor: Red
Datum vyd�n�: 29.05.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=272

Ministerstvo prmyslu a obchodu navrhne ve stedu vld zachovat zven clo na dovoz kakaovho prku s 80procentnm a vym podlem cukru i isoglukzy u import nad stanovenou kvtu.

fiogf49gjkf0d

Ministerstvo prmyslu a obchodu navrhne ve stedu vld zachovat zven clo na dovoz kakaovho prku s 80procentnm a vym podlem cukru i isoglukzy u import nad stanovenou kvtu. Nazen o doasnm zven sazby cla o 113 procent kabinet schvlil loni koncem listopadu kvli
jm hrozc domcm cukrovarm z rostoucch dovoz tto komodity. Vyplv to z informac, kter TK poskytlo MPO a ministerstvo zemdlstv.
Prozatmn opaten na ochranu domcho trhu me trvat jen 200 dn, proto se pedkld nvrh na pijet definitivnho ochrannho opaten, uvedlo MPO.
Kvta pro dovoz s bnm clem by mla letos init 47 tun, v letech 2003, 2004 a 2005 pak tvrtletn 25, 27, respektive 32 tun. Bn clo pitom in 12,7 procenta, preferenn rove pro EU je est procent.
Importy kakaovho prku, kter za pedchoz ti roky pedstavovaly v prmru 93 tun ron, doshly loni zhruba 16.397 tun, tedy asi 14.757 tun cukru.
esk republika pijala v roce 1999 opaten na ochranu domcho cukrovarnickho odvtv ped zvenmi dovozy cukru. Snahy o stabilizaci eskho trhu vak v roce 2000 ohrozily rostouc importy vrobk nahrazujcch nebo omezujcch pouit cukru. Loni v lednu proto R pijala prozatmn a nsledn v ervenci definitivn opaten omezujc dovoz nhraek cukru. Ob tato opaten zaala bt obchzena a ji potkem roku 2001 zaaly nemrn narstat importy kakaovho prku.

Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku