�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Titul Chlb roku 2002 si z Pardubic odvezlo Inpeko st nad Labem

Autor: Red
Datum vyd�n�: 27.05.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=271

Titul Chlb roku 2002 zskala pekrna Inpeko st nad Labem. Vsledky soute, ve kter odbornci hodnotili pedevm objem, tvar, kvalitu krky a stdy, vni a chu, vyhlsila nezvisl porota ve tvrtek veer v Pardubicch ...

fiogf49gjkf0d
Titul Chlb roku 2002 zskala pekrna Inpeko st nad Labem. Vsledky soute, ve kter odbornci hodnotili pedevm objem, tvar, kvalitu krky a stdy, vni a chu, vyhlsila nezvisl porota ve tvrtek veer v Pardubicch na zvr 8. ronku Dn chleba. TK to ekl generln sekret Podnikatelskho svazu peka a cukr Stanislav Musil.
Hlavn soute, kter je soust tradinho pardubickho setkn peka, se zastnilo 27 firem z cel esk republiky.
Porota urila i vtze soute o pekaskou mouku roku. V kategorii mouka itn se utkaly ti mlny, piem stejn jako loni zvtzil Ladislav Klma, automatick mlny Kesn. V kategorii mouka penin zvtzil Mln Perner Svijany. Zde porota hodnotila sedm vzork.
V souti umleckch vrobk z pekaskho tsta prvenstv zskal Bohumil Kubek ze spolenosti Nopek Vysok Mto za svj model skanzenu na Veselm Kopci. V souti malch pekren o emesln chlb zvtzilo Pekastv Kik z Boleradic. Tto soute se zastnilo deset pekren.
Hlavnmi poadateli akce byly Podnikatelsk svaz peka a cukr v R a Stedn prmyslov kola potravinsk technologie v Pardubicch. Dny chleba, kter v minulosti navtvovaly tisce lid, byly letos z finannch dvod poprv ureny pouze odbornkm. Veejnosti by do budoucna ml bt pstupn kad druh ronk. Zmnn byl i rozsah cel akce. Zatmco dve byla dvoudenn, letos pouze jeden den.

Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku