�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Nebezpen el cukrovinky na eskm trhu zejm nejsou

Autor: ZPI
Datum vyd�n�: 15.05.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=262

Inspektoi esk zemdlsk a potravinsk inspekce provedli bleskovou namtkovou kontrolu obchodn st. Podle jejich zjitn se v souasn dob s nejvt pravdpodobnost v eskch obchodech nevyskytuj el cukrovinky, kter by obsahovaly ...

fiogf49gjkf0d
Inspektoi esk zemdlsk a potravinsk inspekce provedli bleskovou namtkovou kontrolu obchodn st. Podle jejich zjitn se v souasn dob s nejvt pravdpodobnost v eskch obchodech nevyskytuj el cukrovinky, kter by obsahovaly pdatnou ltku E 425 (konjac).


Tato ltka, znm tak jako "conjac, konjac gum, yam flour nebo glucomannan apod.", se pouv zejmna v asijskch zemch jako zahuovadlo pi vrob nkterch potravin. Pidv se tak do el bonbn, kter pravdpodobn zpsobily zaduen nkolika malch dt v Austrlii, Spojench sttech a Velk Britnii. Jednotliv bonbny rznch tvar se vyrbj ve velikosti jednotliv balench pohrk se smetanou do kvy (coffee creamer). Obsaen konjac se na rozdl od elatiny v stech jen nesnadno rozpout a tvar a velikost rosolovitch minipohrk me zpsobit, e lehce sklouznou do krku, kde zpsob ucpn.


Australsk, americk, kanadsk, japonsk a nkter evropsk kontroln ady ji zakzaly prodej zmnnch cukrovinek. 27.bezna t.r. vylo rovn Rozhodnut Komise 2002/247/EC, kter vyluuje dovoz a uvdn na trh EU el cukrovinek, kter obsahuj ltku E 425.


V esk republice pat toto aditivum mezi ltky v souasn dob povolen pi vrob potravin. Podle zjitn ZPI se vak jako zahuovadlo pro cukrovinky vesms pouvaj jin ltky, nap. pektiny nebo elatina a spotebitelm bezprostedn nebezpe nehroz.


ZPI vak pesto upozoruje na mon ohroen pedevm malch dt a starch osob pi konzumaci podobnch bonbn nakoupench v zahrani./Daniela Kolejkov-tiskov mluv ZPI, tel.,fax.: 05/42213038, 0604210269, e-mail: kolejkova@czpi.czV Brn, 14.5. 2002


el bonbny mohou bt v zahrani prodvny pod oznaenm nap.:
ABC Mini Fruit Bites
Fuji Coconut Flavor Jelly
Healthy Konnyaku Jelly
Jn Jin Konjac Coconut Mini Gel Snack
New choice Mini Fruit Gels
New Century s Choice
Rolin Mango Jelly Cup Troofy Gels


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku