�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Britov se stvaj milovnky kvy

Autor: All
Datum vyd�n�: 08.04.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=251

Britnie sice trochu opodn, ale pece jen pichz na chu kv. Ve mstech vyrstaj jako houby po deti nov kavrny, v nich si Britov uvaj pjemnho prosted, kter si oblbili na cestch po evropskch zem typu Francie i Itlie.

fiogf49gjkf0d
Britnie sice trochu opodn, ale pece jen pichz na chu kv. Ve mstech vyrstaj jako houby po deti nov kavrny, v nich si Britov uvaj pjemnho prosted, kter si oblbili na cestch po evropskch zem typu Francie i Itlie.
"Lid cestuj a vstebvaj rozmanit kultury. Najednou jsme bl Italm a Francouzm. Nebo se nm aspo takov pedstava lb," k zamstnankyn jedn z nejznmjch kvovch spolenost v Britnii Taylors of Harrogate Jessica Amblerov.
Kavrny zatm nemohou pochopiteln konkurovat tradinm britskm hospodm a pint dobrho piva, jsou ale nepehldnutelnm projevem modernho, uvolnnho kosmopolitnho ivotnho stylu, pe agentura Reuters.
Evropsk tradice se do Britnie dostv oklikou pes americk kvov giganty, jakm je kupkladu Starbucks. Ty uruj tak vzhled mstnch kavren, kde si mete v pohodlnm kesle u nzkho stolku v klidu pest noviny, zatmco se zde na rozdl od francouzskch i italskch kavren nedokte alkoholickch npoj i sra a klobsek.
Podle przkum Britov tak stle vce dokou ocenit kvalitu kvy, jako si u dve vytbili vkus pro exotick indick, nsk i arabsk jdla. To dokazuje mimo jin rostouc mnostv prodan praen a mlet kvy a klesajc odbyt kvy instantn.

Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku