�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vce ne dv tetiny firem vyhovuj systmu kritickch bod

Autor: Radim ez
Datum vyd�n�: 05.04.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=250

Tm 70 procent ze 4450 provozoven, kontrolovanch loni eskou zemdlskou a potravinskou inspekc (ZPI) vyhovlo pedpism tzv. systmu kritickch bod (HACCP). V roce 2000 jich byla jen necel tvrtina.

fiogf49gjkf0d
ZPI: Tm 70 procent ze 4450 provozoven, kontrolovanch loni eskou zemdlskou a potravinskou inspekc (ZPI) vyhovlo pedpism tzv. systmu kritickch bod (HACCP). V roce 2000 jich byla jen necel tvrtina. Nejdle jsou v zavdn systmu vrobci piva, jedl soli, erstvho ovoce, nealkoholickch npoj, zvltn vivy a mlnskch obilnch poivatin. ekla to mluv inspekce Daniela Kolejkov.
Systm HACCP vznikl v roce 1970 v USA. Spov v zjitn sek technologie, kde je nejvt riziko kontaminace potravin. Tyto body je teba kontrolovat a ohroen konzumenta zabrnit. Prv aktivn pedchzen nebezpe je rozdlem proti tradinmu zpsobu kontroly, vysvtlila mluv.
Nejvce pozadu pi zavdn HACCP jsou podle ZPI zejmna mal vrobci cukrovinek, cukrskch vrobk, zmrzlin i mraench krm a pekaskch vrobk.
Inspektorm podle Kolejkov dosud chyb vyhlka, kter by umonila potravinsk podniky objektivn hodnotit. Na jejm zklad by jednotliv kategorie firem dostvaly napklad sttn dotace jet ped vstupem zem do EU. "Pravidla hry" m nastavit norma, kterou pipravuje ministerstvo zemdlstv.
Vyhlku s pracovnm nzvem O podmnkch a poadavcch na provozn a osobn hygienu pi vrob potravin, krom potravin ivoinho pvodu projedn resort do poloviny letonho roku. est msc budou mt podniky na nezbytnou ppravu a vyhlka zane platit k 1. lednu 2003, uvedl mluv ministerstva zemdlstv Pavel Kov.
ZPI provedla loni u potravinskch provozoven 8080 kontrol, z toho adu opakovan na plnn uloench npravnch opaten. K zavdn HACCP se vztahuje zkon slo 110/1997 Sb. a vyhlka ministerstva zemdlstv slo 147/1998 Sb.
Ji Mack

Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku