�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


CUKR ROKU - MARTIN BRAUN CUP

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 26.03.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=246

Ronk 2001 - 2002, Tato sout bude probhat opt pod patronac firmy MARTIN BNRAUN KG prostednictvm jejho zstupce pro R -firmy Ing. Jaroslav Fiala.

Tato sout bude probhat opt pod patronac firmy MARTIN BNRAUN KG prostednictvm jejho zstupce pro R - firmy Ing. Jaroslav Fiala.

Vtzov zskaj pohry, finann ohodnocen a vichni finalist sponzorsk ceny.

Sout se bude skldat z prce:
1. psemn
2. praktick (vybran finalist)

Podmnky asti:

KATEGORIE 1 - JUNIOI


Tato kategorie je otevena pro vechny, kdo se u nebo absolvovali uebn obor cukr/cukrka nebo odbornou gastronomickou kolu a nepekro vkovou hranici 21 let v roce 2002.

KATEGORIE 2 - DOSPL


Tato kategorie je otevena pro vechny, kte spn absolvovali uebn obor cukr/cukrka nebo odbornou gastronomickou kolu.
Soutn obory kategorie junior:

A) Vroba t druh studench jednoporcovch restauranch mounk

B) Zhotoven t druh studench jednoporcovch restauranch mounk
nebo slavnostnho vrobku do hmotnosti 2 000 gram.

PODMNKOU ASTI V SOUT̎I pro ob kategorie je pouit pi kadm kolu nejmn T DRUH surovin firmy Martin Braun KG.
Zjemci o ast v tto souti kontaktujte:

SEKRETARIT AKC R Poernick 168, 100 99 Praha 10
tel/fax: 02/67 207 356
mobil : 0606 188 597
e-mail : akc.cr@volny.cz, aby Vm mohly bt zaslny zvazn pihlky, tiskopisy na kalkulace a podrobn pokyny. Kompletn propozice je tak mon zskat pmo u firmy:
Ing. Jarosla Fiala, Vrchlickho 5, 150 00 Praha 5
tel/fax: 02/5721 4408

Pesn termn soute bude upesnn.

UZVRKA PIHLEK S PSEMNOU PRAC je 13. z 2002 !!!

Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku