�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SALIMA - mezinrodn potravinsk veletrhy - rok 2002

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 18.03.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=242

365 dn mli cukri na to, aby ukojili svoji touhu po nejvyhledvanj potravinsk vstav v esk republice. Tento apetit byl navc umocnn tou skutenost, e Salima pela na vystavovatelsk systm sudch rok,

fiogf49gjkf0d
365 dn mli cukri na to, aby ukojili svoji touhu po nejvyhledvanj potravinsk vstav v esk republice. Tento apetit byl navc umocnn tou skutenost, e Salima pela na vystavovatelsk systm sudch rok, a dv dvojky v souasnm letopotu byly termnovm startovnm znamenm pro sputn gastronomickho reje v jihomoravsk metropoli.
OBR1
Veletrhy Brno operativn vyuvaj sv stedobodov polohy v Evrop a v nvaznosti na bohatou poadatelskou tradici datujc se ji od roku 1928 posiluj svm vznamem t i presti msta na Svratce, kter tak stle vce pronik do evropskho i svtovho podvdom coby "Brno - msto veletrn". Mezinrodn potravinsk veletrhy v Brn byly konglomertem gastronomickch vstav pod nzvy :

SALIMA - 23. mezinrodn potravinsk veletrh
INTECO - 20. mezinrodn veletrh zazen pro obchod, hotely a veejn stravovn
PIVEX - 10. mezinrodn veletrh pivovarnictv a sladovnictv
VINEX - 10. mezinrodn vinask veletrh
MBK - 1. mezinrodn veletrh mlynstv, pekastv a cukrstv
A v prv v posledn jmenovanm MBK rozbil cukrsk obor svj hlavn stan.
Dv podla rozlehlho pavilonu B nabdla irok sortiment cukrskho zbo a doplk v podob vrobk ze lehanch, jdrovch a plench hmot, vrobky z listovch, lineckch, vaflovch tst, snhov peivo, diabetick program, zmrzliny a mnoh dal, majc pmou i nepmou souvislost s oborem sladkho umn.
Nedlnou slokou cukrsk dlny je strojn zazen ponajc lehacmi stroji, mixery, vrobnky lehaky, zmrzlin. V tto skupin byly v nabdce pec trouby, smac zazen, dle pec plechy, formy na modelovn a ada dalch ppravk.
Speciln sloku vstavn nabdky tvoila kategorie esenc, barviv, aromat, ochucovadel, polev, polotovar, stabiliztor, rosolotvornch surovin, past a nepebern ada sms veho druhu.
Tradin zastoupen mly vrobky z oblasti cukrovinkstv, trvanlivch peiv, stejn tak i pracovnch pomcek a odv.
Z konkrtnch vystavovatel lze poukzat nap. na firmu DIAMANT CZ spol. s r.o. se sdlem v Praze, a jej nabdku surovin pro cukrrny a pekrny.
V programu tto expanzivn firmy bylo mon si prohldnout, ale i v monch ppadech ochutnat z nabdky rznch druh hotovch a suchch npln s makovmi, lskookovmi a vlaskooechovmi komponenty.
Ve vrobnm programu DIAMANTU nalezneme cukrsk korpusy pro vrobu tench vrobk, kdy se pouv hotov sms CAKE MIX pouze s pdavkem vody a oleje i tuku.OBR2
Pro vrobu ovocnch npln v rychlm ase a minimalizaci pracovnho sil slou DIAMANT JUICE FILL, kdy za pout jednoduchch doplk zskme chutnou npl, kterou je mon i zmrazovat nebo promsit s erstvm ovocem. Obdobn je mon hovoit o dal nabdce fi. DIAMANT , kterou jsou cukrsk krmy a npln, jejich pprava si opt vyaduje minimum asu a pracovnch kon.
Tato firma m rozen program o rotan a szec pece, strojn zazen v oboru, suroviny a poskytuje kompletn servisn zzem.
Diamant spol. s r.o. je bytostn spjat s firmou OMEGA CZ spol. s r.o. se stejnm sdlem, majc ve vrobnm a prodejnm programu prmyslov krjec automaty, mal myc stroje, istiky na plech, horkovzdun pece, systm mounho hospodstv vetn servisnho zabezpeen.
Na letonm I. mezinrodnm veletrhu mlynstv, pekastv a cukrstv nechybla vudyptomn firma FIALA.
Pro vudyptomn? S vznamnm praskm obchodnkem Ing. Jaroslavem Fialou, i innost jeho firmy, se meme opravdu setkat mnohde, kde to jen cukrainou trochu zavon. Nyn to bylo v Brn, bezprostedn pot v Hradci Krlov (o GASTROHRADCI sledujte report v rubrice soute), ale o ti nedle se logo firmy FIALA ocitne ji v blzkosti (ex)lidojed v asijskm v Singapuru. A tam do rovnkov oblasti v tsn blzkosti Sumatry (kde se opravdu a do dneka pr jet njak lidorout vyskytne) odjd vprava AKC R na svtovou sout (cukrsk internetov server cukr.cz pinese rozshlou report) a zmnn logo firmy Fiala je nezbytnm ozdobnm a propaganm doplkem rondonu naich soutnch vyslanc.
OBR3
Ale zpt do Brna. Cukrm jsou nepochybn znm esence, dochucovac pasty, rzn mousse na ppravu pn z mlka nebo lehaky i tukov poleva MOHRENGLANZ s vysokm leskem, jejich import je mon zaadit do prkopnickch innost zmnn prask firmy. To je dl vez Fialova reportoru nabdky cukrm na brnnskm veletrhu. Firma FIALA < m v R zastoupen fi. BRAUN a v tto souvislosti meme hovoit o dochucovacch pastch, esencch, rychle tuhnoucch sms pro zalvan ovoce a irok nabdce dekorac stejn jako i drobn cukrsk techniky.
Z mench firem s cukrskm zamenm se na leton SALIM pedstavila firma KOVANDOVI z jihoeskch ernovic, zabvajc se vrobou a distribuc dekorativnch posyp z cukru a okoldy vetn gastronomickch a cukrskch polotovar.
Firma KOVANDOVI je rozlenna do dvou sloek:
Maloobchodn - s nabdkou pro velkoobchody, obchody s potravinami, samoobsluhy a cukrrny
Gastro - nabdka pro cukrsk vrobny a cukre.

Pozoruhodnm vstupem na prkna znamenajc svt v oblasti propagace, uinila svou ptomnost na mezinrodnm potravinskm veletrhu podbradsk firma LUNA, kter na n trh pin diabetick program s dodatkem " ... a nejenom pro diabetiky." Firma s poetickm vesmrnm nzvem, vstoupila velmi razantnm a praktickm zpsobem do mainrie podnikatelskho svta, kde se rozhodla zmapovat bl msta v oblasti stle narstajcch poptvky po dia produktech nebo zatm dostupn daje hovo o vce ne titvrtin milionu obyvatel tto republiky trpc diabetem.
Vrobky pod oznaenm - diabela - zavedla firma Kessko, jej vrobky jsou ji znm ve vce ne tyiceti zemch svta. Jedn se o produkty diabetickho jemnho peiva a cukrskch specialit, vetn nabdky receptur a poradenstv. Do vrobn linie byl zaveden t i speciln italsk zmrzlinsk program. Tato innost firmy Kessko je vc jak dostaten provena potem 5 milion diabetik v Nmecku a vrobky oznaen znmkou diabella garantuj pesnost daj ve spojitosti s diabetickmi pedpisy.
Vme, e firma Lunana domc pd spn nave na tuto ji 16-tiletou dvryhodnou tradici.

Ke koloritu Veletrh Brno v cukrsk oblasti, nezbytn pat i podn cukrsk sout. I letos tomu bylo nejinak.
Asociace kucha a cukr R podala ji tradin sout juniorskch nadj pbuznch gastronomickch obor cukr a kucha GASTROJUNIOR (bli report v rubrice soute) v samostatnm pavilonu H.
Punc vznamnosti na tomto bitevnm poli sladkost a dobrho jdla svou ptomnost a zahajovacm projevem dodal primtor msta Brna Petr Ducho.
Polovkendov pten den uzavel tydenn pehldku "top-monost" naeho oboru. V tomto prvm mezinrodnm veletrhu mlynstv pekastv a cukrstv mohl kad ptomn nahldnout do nekonench hlubin monost oboru s nm je bytostn spjat lidsk ivot. Neb potravina ns prakticky provz kadm dnem naeho ivota od samho potku a do jeho konce. Proto je tomuto sortimentu vnovna tato mimodn pozornost.
SALIMA - Mezinrodn potravinsk veletrhy v Brn toho byly nzornm pkladem.
Ji te se tme na jejich pokraovn v roce 2004 !

Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku