�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


BUON GIORNO, SIGEP 2002

Autor: J.P.Vtrnk
Datum vyd�n�: 14.03.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=235

23. Mezinrodn veletrh cukrskch, zmrzlinskch a pekaskch vrobk
Vznamn evropsk potravinsk veletrh SIGEP v italskm Rimini se zamenm na cukrsk a pekask vrobky, stroje, nstroje a doplky

fiogf49gjkf0d
- cukrsk veletrh v Rimini -
23. Mezinrodn veletrh cukrskch, zmrzlinskch a pekaskch vrobk
Vznamn evropsk potravinsk veletrh SIGEP v italskm Rimini se zamenm na cukrsk a pekask vrobky, stroje, nstroje a doplky, s definitivn platnost opustil sv tvrt stolet star psobit.

U zbo je nutno v zjmu obchodnho spchu as od asu inovovovat, mimo jin, obal. Riminsk veletrh SIGEP si jakoby z tto obchodn zkonitosti vzal v letonm ronku pklad. Pedmtem inovace se nestal pouh pevlekov kon, ale veletrh sladkch pochutin doznal kompletn promny v podob nov zbudovanho arelu zhruba pt kilometr od pvodnho vstavit, je po dobu dvaceti pti rok servrovalo svm nvtvnkm sladk produkty cukrskho umn.

65 000 m2 celkov vstavn plochy pojalo do svho prostoru 12 pavilon o prmrn ploe kolem 3 500 m2.
Ve stdiu vstavby se nachz budouc dominanta riminskho arelu, posledn architektonick hit veletrnch staveb, v podob samonosn trubkov konstrukce haly ve tvaru astronomick kopule. Rozloha tohoto objektu bude mt hodnotu 16 000 m2, prmr 144 m a vku 35 m.

e Itlie a zmrzlina mnohdy jedno a tot jsou, dokumentovalo zastoupen tohoto letnho prioritnho cukrskho produktu hned rovnou ve tyech halch. V obraznm pirovnn lze ci, e kolik se v eskch zemch nachzelo jet donedvna pivovar, tak minimln tolik v procentulnm zastoupen se nachz na Apeninsk poloostrov zmrzlinskch firem.
Cukrsk vrobky se nvtvnkm nabzely k prohldce ve tech halch.
Dv haly byly zameny na cukrskou a pekaskou techniku a pomcky, jedna na okoldov vrobky, jedna na pekask obor a jedna na dekoran produkty.
Samozejm, e nkter oblasti surovin, technologi, vrobnho a strojnho zazen vetn doplk se vzjemn prolnaly.

e Itlii nle v mnohch ppadech pvlastek rznch sladkost je veobecn znm. A jak zastoupen mly tentokrte sladkosti cukrskho druhu, o tom se mohl pesvdit kad nvtvnk, jen potkem tohoto roku zavtal do prostoru riminskho SIGEPU, kter se pedstavil v premierovm ronku sv novodob historie.

Ale zanechme slov a penechme dal mluvu orgnu zraku, kter ve spojitosti s pedstavou chuti nm poskytne sladk doprovod dal kapitolou veletrnho pbhu cukrskho veletrhu v italskm Rimini v letonm roce.
Tak tedy BUON APPETTITO, RIMINI 2002 !!! 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zastoupen pro eskou a Slovenskou republiku :
ICS - Ing. Voda
Wolkerova 9
160 00 Praha 6
tel: 02 24 31 21 63
fax: 02 24 31 21 64
e-mail: icscomps@mbox.vol.cz
internet: http://www.ics-


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku