�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Burisonov hrudky

Autor: Libue Baantov
Datum vyd�n�: 12.12.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=209

Tuk a okoldu rozehejeme a umchme na kaiku. Pidme malcao a opt promchme. Pak vmchme tolik burison, aby je okoldov kae slepovala.

fiogf49gjkf0d


INGREDIENCE
100 g ztuenho pokrmovho tuku
150 g mln okoldy
3 lce malcaa
1 sek burison slazench nebo neslazench

POSTUP PPRAVY
Tuk a okoldu rozehejeme a umchme na kaiku. Pidme malcao a opt promchme. Pak vmchme tolik burison, aby je okoldov kae slepovala. Na oplatky tvome likou hrudky a nechme je zaschnout. Podvme v paprovch kokch bez oplatky.

Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku