�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Kaly s okoldovou polevou

Autor: Libue Baantov
Datum vyd�n�: 12.12.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=203

Na tyi pejle vedle sebe stdav napchme kontrastn barevn kousky, napklad v poad: hruka, vestka, jablko atd. okoldovou polevu pipravme tak, e vlome do hrnce na dlky nalmanou okoldu na vaen, mslo, moukov a vanilkov cukr.

fiogf49gjkf0d

INGREDIENCE
100 g kal z jablek
100 g kal ze vestek
100 g kal z hruek
100 g okoldy na vaen
2 lce msla
1 lce cukru
1 vanilkov cukr

POSTUP PPRAVY
Na tyi pejle vedle sebe stdav napchme kontrastn barevn kousky, napklad v poad: hruka, vestka, jablko atd. okoldovou polevu pipravme tak, e vlome do hrnce na dlky nalmanou okoldu na vaen, mslo, moukov a vanilkov cukr. Nechme za stlho mchn pomalu roztavit ve vodn lzni. Ovocn pzy vyrovnme na dezertn talky a polijeme horkou okoldovou polevou. Dme odleet na chladn msto, dokud poleva neztuhne. Podvme jako netradin zkusek.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku